Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Державна служба статистики України (23)
Моніторити запит:
E-mail RSS
Сортувати по:
2014
Тип/Рік
2014
Посада
головний спеціаліст-економіст відділу з питань управління майном та планування спеціального фонду департаменту фінансово-економічного забезпечення державної служби статистики україни
2014
Тип/Рік
2014
Посада
головний спеціаліст-економіст відділу статистики адміністративно-територіального устрою департаменту статистики населення та регіональної статистики держстату
2014
Тип/Рік
2014
Посада
начальник відділу статистики зовнішньої торгівлі послугами департаменту статистики торгівлі державної служби статистики україни
2014
Тип/Рік
2014
Посада
заступник директора департаменту поширення інформації та комунікацій державної служби статистики україни
2014
Тип/Рік
2014
Посада
головний спеціаліст-бухгалтера відділу консолідованої звітності управління бухгалтерського обліку та звітності держстату
2014
Тип/Рік
2014
Посада
головний спеціаліст-економіст відділу звітно-статистичної документації департаменту планування та координації статистичної діяльності держстату
2014
Тип/Рік
2014
Посада
головний спеціаліст-економіст відділу статистики енергетики департаменту статистики торгівлі державної служби статистики україни
2014
Тип/Рік
2014
Посада
головний спеціаліст бухгалтер відділу консолідованої звітності управління бухгалтерського обліку та звітності державної служби статистики україни
2014
Тип/Рік
2014
Посада
головний спеціаліст-економіст відділу короткострокових розрахунків ввп департаменту національних розрахунків та макроекономічної статистики державної служби статистики україни
2014
Тип/Рік
2014
Посада
головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу кадрів та державної служби департаменту кадрово-організаційного забезпечення держстату
2014
Тип/Рік
2014
Посада
головний спеціаліст-юристконсульт відділу правового забезпечення, запобігання та виявлення корупції (головний спеціаліст-економіст відділу моніторингу та оцінки якості стат. звітності департаменту планування.
2014
Тип/Рік
2014
Посада
головний спеціаліст-економіст відділу статистики виробництва продукції сільського та рибного господарства департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища державної служби статистики україни
2014
Тип/Рік
2014
Посада
головний спеціаліст-економіст відділу рахунків інституційних секторів економіки та балансу іфнансових активів та пасивів департаменту національних рахунків та макроекономічної статистики
2014
Тип/Рік
2014
Посада
головний спеціаліст-економіст відділу статистики зовнішньої торгівлі послугами департаменту статистики торгівлі державної служби статистики україни
2014
Тип/Рік
2014
Посада
головний спеціаліст-економіст держстату
2016
Тип/Рік
2016
Посада
провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу забезпечення підготовки кадрів департаменту кадрово-оргарізаційного забезпечення держстату
2014
Тип/Рік
2014
Посада
заступник начальника відділу економічних рахунків і статистики використання сільськогосподарської продукції департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища державної служби статистики україни
2014
Тип/Рік
2014
Посада
начальник відділу міжнародних зіставлень департаменту статистики цін державної служби статистики україни
2014
Тип/Рік
2014
Посада
головний спеціаліст-економіст відділу короткострокових розрахунків ввп департаменту національних рахунків та макроекономічної статистики державної служби статистики україни
2014
Тип/Рік
2014
Посада
заступник начальника відділу математичних методів та підтримки метаінформації департаменту статистичної інфраструктури державної служби статистики україни. начальник відділу статистичної методології та підтримки метаінформації департаменту статистичної методології державної служби статистики україни
2014
Тип/Рік
2014
Посада
головний спеціаліст відділу документального забезпечення департаменту кадрово-організаційного забезпечення державної служби статистики україни
2014
Тип/Рік
2014
Посада
головний спеціаліст-економіст відділу статистики споживчих цін департаменту статистики цін держстату (на час відсутності основного працівника
2014
Тип/Рік
2014
Посада
головний спеціаліст-економіст відділу короткострокових показників статистики промисловості депратаменту статистики виробництва держстату