Support the journalists and lawyers of the Bihus.Info team

I'm with you

Sokol Iryna Onufriivna

Mykhailiuk Vasyl Ivanovych

Yevynchuk Vitalii Dmytrovych

Sokol Iryna Onufriivna

Moroz Tanasii Kyrylovych

Rebenchuk Yaroslav Dmytrovych

Myroniuk Ivan Semenovych

Rizak Andrii Dmytrovych

Roshko Svitlana Mykolaivna

Boichuk Roman Ivanovych

Chechul Petro Volodymyrovych

Drysliuk Ivan Vasylovych

Foshka Halyna Vasylivna

Pentiuk Vitalii Petrovych

Boichuk Roman Ivanovych

Yevynchuk Vitalii Dmytrovych

Khashchuk Andrii Mykolaiovych

Chatbots of the Declarations