Support the journalists and lawyers of the Bihus.Info team

I'm with you

Zhytko Vasyl Vasylovych

Biba Vasyl Vasylovych

Berdyshev Oleksandr Vadymovych

Siuch Adalbert Deziderovych

Plesha Vasyl Yuriiovych

Dorchi Adalbert Adalbertovych

Herts Petro Vasylovych

Dumnych Vasyl Mykhailovych

Klochanka Zoltan Zoltanovych

Dorchi Adalbert Adalbertovych

Broshniak Vasyl Dmytrovych

Zhytko Vasyl Vasylovych

Dan Ivan Ivanovych

Mukha Mykola Mykolaiovych

Siuch Adalbert Deziderovych

Hudyvok Milan Pavlovych

Pypchak Ivan Ivanovych

Kovtun Vasyl Vasylovych

Popadynets Yurii Ivanovych

Pypchak Ivan Ivanovych

Zelinskyi Yurii Yuriiovych

Zelinskyi Yurii Yuriiovych

Shomodi Karlo Arpadovych

Symkanych Ruslan Ivanovych

Symkanych Ruslan Ivanovych

Kovtun Vasyl Vasylovych

Madi Vasyl Mykhailovych

Biba Vasyl Vasylovych

Bolban Fedir Yuriiovych

Pushkash Tomash Hustavovych

Chatbots of the Declarations