Support the journalists and lawyers of the Bihus.Info team

I'm with you

Slyzhuk Dmytro Vasylovych

Zarinchuk Liudmyla Ivanivna

Dolishniak Petro Petrovych

Tomiuk Yurii Vasylovych

Ryptyk Ivan Ivanovych

Kikinchuk Lesia Vasylivna

Lehuniak Ruslan Vasylovych

Yaremyn Mykhailo Ivanovych

Rubaniak Yevhen Volodymyrovych

Fiiavchuk Mykola Mykolaiovych

Kostiuk Volodymyr Volodymyrovych

Yaremyn Mykhailo Ivanovych

Vatamaniuk Ivan Mykhailovych

Yaremyn Vitaliia Ruslanivna

Poloz Zhanna Vasylivna

Lehuniak Ruslan Vasylovych

Kostiuk Volodymyr Volodymyrovych

Vatamaniuk Ivan Mykhailovych

Maksymchuk Mykola Mykolaiovych

Ivasiuk Mykola Vasylovych

Slyzhuk Dmytro Vasylovych

Chatbots of the Declarations