Support the journalists and lawyers of the Bihus.Info team

I'm with you

Stotska Maryna Volodymyrivna

Melnyk Nataliia Mykhailivna

Martyniuk Valentyna Volodymyrivna

Khitonina Liudmyla Yuriivna

Lemish Tetiana Vasylivna

Buzhdyhan Volodymyr Ivanovych

Tomchenko Marta Eduardivna

Tomchenko Marta Eduardivna

Maksymenko Nataliia Vitaliivna

1

Tatishcheva Valentyna Anatoliivna

Tatishcheva Valentyna Anatoliivna

Kyrii Liudmyla Viktorivna

Chatbots of the Declarations