Support the journalists and lawyers of the Bihus.Info team

I'm with you

Demianiv Petro Bohdanovych

Solomko Nataliia Mykhailivna

Solonyna Liliia Vasylivna

Kryva Oksana Volodymyrivna

Rachynska Halyna Stepanivna

Solonyna Liliia Vasylivna

Demianiv Petro Bohdanovych

Ryndych Taras Vasylovych

Burka Ivanna Yaroslavivna

Ryndych Taras Vasylovych

Sudak Mykhailo Mykhailovych

Futei Inna Vasylivna

Solonyna Liliia Vasylivna

Sudak Mykhailo Mykhailovych

Hrytsiv Vita Viktorivna

Solonyna Liliia Vasylivna

Demianiv Petro Bohdanovych

Sudak Mykhailo Mykhailovych

Solomko Nataliia Mykhailivna

Demianiv Petro Bohdanovych

Kryva Oksana Volodymyrivna

Kryva Oksana Volodymyrivna

Solomko Nataliia Mykhailivna

Mastykash Khrystyna Valeriivna

Futei Inna Vasylivna

Pasternak Volodymyr Volodymyrovych

Burka Ivanna Yaroslavivna

Chatbots of the Declarations