Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Кушнір Володимир Степанович
2014, Щорічна
Посада
заступник голови обласної державної адмінстрації
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Кушнір Володимир Степанович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Івано-Франківська область Відомство Обласна державна адміністрація Посада заступник голови обласної державної адмінстрації

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Кушнір О. І
Дитина
Кушнір В. В

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
738 676,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
16 978,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
175,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
720 627,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
896,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
169 (м²)
23. Земельні ділянки
73.8 (м²)
23. Земельні ділянки
1194 (м²)
23. Земельні ділянки
3493 (м²)
23. Земельні ділянки
12701 (м²)
23. Земельні ділянки
2500 (м²)
23. Земельні ділянки
20000 (м²)
23. Земельні ділянки
48.2 (м²)
1 103,00
23. Земельні ділянки
6 (м²)
411,00
24. Житлові будинки
40.1 (м²)
24. Житлові будинки
84.4 (м²)
25. Квартири
94.7 (м²)
25. Квартири
14.75 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
21.4 (м²)
28. Інше нерухоме майно
17.76 (м²)
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
1502 (м²)
29. Земельні ділянки
171.33 (м²)
30. Житлові будинки
54.97 (м²)
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Honda CR-V
2400куб. см.
2008
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz E-Class
2200куб. см.
2009
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 402 852,00
UAH
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
UAH 492 843,00
UAH
50. внесених у звітному році
UAH 500,00
UAH
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-31 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Kušnir Volodimir Stepanovič, Kuschnir Wolodymyr Stepanowytsch, Kushnir Volodymyr Stepanovych, Kushnir Volodȳmȳr Stepanovȳch, Кушнір Володимир Степанович, Kushnir Vladimir Stepanovich, Kouchnir Volodymyr Stepanovytch, Kušnìr Volodimir Stepanovič, Cushnir Volodymyr Stepanovych, Кушнир Владимир Степанович, Kushnir Volodimir Stepanovich, Kušnir Volodymyr Stepanovyč

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Кушнір Володимир Степанович»

2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
депутат Івано-Франківської міської ради
Подана
20 лютого 2019 р. 10:27
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
депутат Івано-Франківської міської ради
Подана
14 березня 2019 р. 15:30
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
депутат Івано-Франківської міської ради
Подана
19 жовтня 2018 р. 13:41
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
депутат Івано-Франківської міської ради
Подана
20 квітня 2017 р. 18:28
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
депутат Івано-Франківської міської ради
Подана
14 березня 2018 р. 20:56
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
депутат Івано-Франківської міської ради
Подана
22 травня 2017 р. 18:23
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
депутат Івано-Франківської міської ради
Подана
20 травня 2020 р. 12:03
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
депутат
Подана
12 листопада 2018 р. 16:39