Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Гошовський Георгій Миколайович
2015, Щорічна
Посада
заступник голови апеляційного суду закарпатської області
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
заступник голови апеляційного суду закарпатської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Гошовський Георгій Миколайович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Закарпатська область Відомство Загальний апеляційний суд Посада заступник голови апеляційного суду закарпатської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Гошовська Т. В., 21. 05. 1970
Дитина
Гошовський М. Г., 16. 12. 2006

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
293 961,00
88 500,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
293 239,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
722,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
88 500,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.
США
5 800,00 USD

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
570 (м²)
23. Земельні ділянки
800 (м²)
24. Житлові будинки
303.5 (м²)
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
56.2 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно
12.5 (м²)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Mitsubishi Carisma
1598 куб. см.
2003
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
704,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
118 357,11
Банк Київська Русь
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
25 406,75
Банк Київська Русь
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
1 802,98
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
16 511,57
Банк Київська Русь
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
20 778,59
Банк Київська Русь

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-03-25 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Goshovski Georgi Nikolaevich, Goshovs'kij Georgij Mikolajovich, Hochovskyy Heorhiy Mykolayovytch, Hošovsʹkyj Heorhij Mykolajovyč, Goshovskij Georgij Nikolaevich, Гошовский Георгий Николаевич, Гошовський Георгій Миколайович, Hoshovs'kyj Heorhij Mykolajovych, Gošovs′kij Georgìj Mikolajovič, Goshovsky Georgy Nikolaevich, Hoshovskyi Heorhii Mykolaiovych, Hoshovski Heorhii Mykolaiovych, Goshovskiy Georgiy Nikolaevich, Hoshovs'kyy Heorhiy Mykolayovych, Hoshovs'kyi Heorhii Mykolaiovych, Gošovs'kij Georgij Mikolajovič, Goshovskyi Georgii Mykolaiovych, Goshovskii Georgii Nikolaevich, Hoschowskyj Heorhij Mykolajowytsch, Hoshovsky Heorhii Mykolaiovych, Goshovs'cyi Georgii Mycolaiovych, Hoshovskȳĭ Heorhiĭ Mȳkolaĭovȳch

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Гошовський Георгій Миколайович»

2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
заступник голови апеляційного суду
Подана
30 квітня 2020 р. 14:57
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
заступник голови суду
Подана
14 травня 2020 р. 16:25
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Суддя
Подана
04 березня 2020 р. 15:27
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Заступник голови суду
Подана
18 жовтня 2016 р. 10:44
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
суддя
Подана
13 липня 2018 р. 15:15
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
суддя
Подана
13 березня 2018 р. 08:57
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
суддя
Подана
27 березня 2020 р. 14:48
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Суддя
Подана
07 березня 2019 р. 13:28
2020, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2020
Посада
Суддя
Подана
14 січня 2021 р. 01:08
2020, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2020
Посада
суддя
Подана
18 вересня 2020 р. 08:49
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Заступник голови суду
Подана
03 березня 2017 р. 15:55
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
заступник голови суду
Подана
17 вересня 2020 р. 14:15