Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Асанова Людмила Михайлівна
2015, Щорічна
Посада
начальник відділу документообігу національного антикорупційного бюро україни
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
начальник відділу документообігу національного антикорупційного бюро україни
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Асанова Людмила Михайлівна

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Національне антикорупційне бюро України Посада начальник відділу документообігу національного антикорупційного бюро україни

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Асанов Айдер Зеврійович
Дитина
Асанов Даніер Айдерович
Дитина
Асанов Тімур Айдерович
Дитина
Асанов Дамір Айдерович

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
351 675,71
43 343,32
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
351 425,71
15 256,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
250,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.
1 640,00 OTHER
30 087,32

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
69.64 (м²)
24. Житлові будинки
70.1 (м²)
25. Квартири
42.8 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Toyota Rav 4
2.0 л
2004
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Volkswagen Passat B6
2.0 л
2007
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-03-17 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Asanova Liudmila Mikhailovna, Asanova Ljudmyla Myxajlivna, Asanova Ljudmila Mihajlovna, Asanova Lyudmila Mikhaylovna, Asanova Ljudmyla Mykhajlivna, Asanova Lyudmyla Mykhaylivna, Asanova Ljudmila Mihajlivna, Асанова Людмила Михайловна, Asanova Liudmila Mihailovna, Асанова Людмила Михайлівна, Asanova Lioudmyla Mykhaylivna, Asanova Liudmyla Mykhailivna, Asanova Lyudmȳla Mȳkhaĭlivna, Asanova Lûdmila Mihajlìvna, Asanova Ljudmila Mikhajlivna, Asanowa Ljudmyla Mychajliwna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Асанова Людмила Михайлівна»

2017, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2017, Уточнена
Посада
Начальник Відділу документообігу
Подана
20 березня 2018 р. 12:42
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
начальник Відділу документообігу
Подана
30 травня 2018 р. 12:06
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
Начальник Відділу документообігу
Подана
01 листопада 2016 р. 09:48
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
начальник Відділу
Подана
14 травня 2020 р. 15:01
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Начальник Відділу документообігу
Подана
07 березня 2017 р. 10:45
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Начальник Відділу документообігу
Подана
12 березня 2019 р. 10:58
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
начальник Відділу
Подана
06 березня 2019 р. 15:34
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Начальник Відділу документообігу
Подана
26 жовтня 2016 р. 08:59
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Начальник Відділу документообігу
Подана
29 березня 2017 р. 17:04
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Начальник Відділу документообігу
Подана
20 березня 2018 р. 12:14
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Відділ документообігу
Подана
19 жовтня 2018 р. 11:00
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Начальник Відділу
Подана
19 липня 2018 р. 14:35