Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Івченко Віталій Юрійович
2015, Щорічна
Посада
керівник управління національного антикорупційного бюро україни
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
керівник управління національного антикорупційного бюро україни
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Івченко Віталій Юрійович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Національне антикорупційне бюро України Посада керівник управління національного антикорупційного бюро україни

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Івченко С. В
Дитина
Івченко А. В

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
681 973,00
1 910,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
604 928,00
1 910,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
77 045,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
64.1 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-03-18 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Ivchenko Vitali Iurievich, Ivchenko Vitaliy Yurievich, Ivčenko Vitalij Jurijovič, Ivchenko Vitali Iur'yevich, Ivchenko Vitaliy Yuriyovych, Ивченко Виталий Юриевич, Івченко Віталій Юрійович, Ivchenko Vitalii Iur'yevich, Ivtchenko Vitaliy Iouriyovytch, Ivchenko Vitalij Jurijovich, Ivchenko Vitalij Jurijovych, Ivchenko Vitalii Yuriiovych, Ìvčenko Vìtalìj Ûrìjovič, Ivchenko Vitaly Iurievich, Ivchenko Vitalii Iurievich, Ivčenko Vitalij Jurijovyč, Ivchenko Vitaliy Yur'yevich, Ivchenko Vitalii Iurevich, Ivchenko Vitalij Jurievich, Ivchenko Vitaliĭ Yuriĭovȳch, Ivchenko Vitaly Iur'yevich, Ivchenko Vitalij Jur'evich, Ивченко Виталий Юрьевич, Ivchenco Vitalii Yuriiovych, Iwtschenko Witalij Jurijowytsch, Ivchenko Vitalii Iuriiovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Івченко Віталій Юрійович»

2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
керівник управління
Подана
13 лютого 2017 р. 10:57
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
керівник Управління
Подана
15 серпня 2018 р. 10:10
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
керівник управління
Подана
17 березня 2017 р. 10:15
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
керівник управління
Подана
18 жовтня 2016 р. 16:32
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
керівник управління
Подана
15 листопада 2019 р. 10:34
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
керівник управління
Подана
07 березня 2018 р. 16:14
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
керівник управління
Подана
04 березня 2019 р. 09:11
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
керівник управління
Подана
18 березня 2020 р. 17:31
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
керівник управління
Подана
03 лютого 2020 р. 10:43
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Керівник Управління
Подана
06 червня 2018 р. 14:54
2016, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2016
Подана
29 грудня 2016 р. 11:35