Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Нечай Микола Іванович
2015, Щорічна
Посада
керівник управління інформаційно-аналітичних систем та технологій
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
керівник управління інформаційно-аналітичних систем та технологій
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Нечай Микола Іванович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Національне антикорупційне бюро України Посада керівник управління інформаційно-аналітичних систем та технологій

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Нечай Ольга Федорівна

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
268 743,19
408 000,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
243 595,19
336 000,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
25 148,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
72 000,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
1060 (м²)
1 206,00
грн
24. Житлові будинки
25. Квартири
124 (м²)
352 404,00
грн
26. Садовий (дачний) будинок
23.9 (м²)
29 994,00
грн
27. Гаражі
14 (м²)
7 900,00
грн
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Mazda CX-7
2.3 л
2007
220 000,00
грн
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Peugeot 2002
1.6 л
2014
40. Автомобілі легкові
Peugeot 206
1.4 л
2001
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 389 040,00
UAH
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
8 424,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
110 000,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-03-24 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Nechaj Mykola Ivanovych, Nechaj Mikola Ivanovich, Nečaj Mikola Ìvanovič, Nechai Mycola Ivanovych, Nečaj Mykola Ivanovyč, Nechay Mykola Ivanovych, Nechaj Nikolaj Ivanovich, Nechay Nikolay Ivanovich, Netschaj Mykola Iwanowytsch, Нечай Микола Іванович, Nechai Mykola Ivanovych, Nečaj Mikola Ivanovič, Нечай Николай Иванович, Nechaĭ Mȳkola Ivanovȳch, Nechai Nikolai Ivanovich, Netchay Mykola Ivanovytch

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Нечай Микола Іванович»

2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Заступник керівника управління
Подана
23 серпня 2017 р. 17:04
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Заступник керівника управління інформаційно-аналітичних систем та технологій
Подана
09 лютого 2018 р. 10:58
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Начальник управління організаційних та технічних заходів безпеки
Подана
24 березня 2019 р. 22:18
2018, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2018, Уточнена
Посада
Начальник управління організаційних та технічних заходів безпеки
Подана
29 березня 2019 р. 23:44
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Начальник управління організаційних та технічних заходів безпеки
Подана
19 травня 2020 р. 22:52
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
Заступник керівника управління інформаційно-аналітичних систем та технологій
Подана
03 квітня 2017 р. 17:34
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Заступник керівника управління інформаційно-аналітичних систем та технологій
Подана
29 березня 2017 р. 16:29
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Т.в.п. керівника управління інформаційно-аналітичних систем та технологій
Подана
26 жовтня 2016 р. 20:40
2018, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2018
Посада
Заступник керівника управління інформаційно-аналітичних систем та технологій
Подана
06 березня 2018 р. 00:13