Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Мержук Володимир Петрович
2015, Щорічна
Посада
керівник управління по роботі з громадскістю національного антикорупційного бюро україни
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
керівник управління по роботі з громадскістю національного антикорупційного бюро україни
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Мержук Володимир Петрович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Національне антикорупційне бюро України Посада керівник управління по роботі з громадскістю національного антикорупційного бюро україни

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Мержук Т. І
Дитина
Мержук Р. В

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
236 830,00
7 883,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
206 942,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
12 222,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
6 633,00
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
1 250,00
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
17 666,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
34.25 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
3.9 (м²)
3 735,00
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
63.7 (м²)
перебуває у власності
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 165 283,00
UAH
46. вкладених у звітному році
UAH 94 210,00
UAH
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 74,00
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
424,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
16 438,00
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-03-18 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Merjuk Vladimir Petrovich, Mershuk Wolodymyr Petrowytsch, Мержук Владимир Петрович, Merjuc Volodymyr Petrovych, Merzhuk Vladimir Petrovich, Merzhuk Volodimir Petrovich, Meržuk Volodimir Petrovič, Мержук Володимир Петрович, Merzhuk Volodȳmȳr Petrovȳch, Merjouk Volodymyr Petrovytch, Meržuk Volodymyr Petrovyč, Merzhuk Volodymyr Petrovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Мержук Володимир Петрович»

2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
начальник служби інформаційно-аналітичної роботи
Подана
28 жовтня 2019 р. 21:14
2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
начальник сектору управління протидії наркозлочинності
Подана
30 серпня 2019 р. 14:37
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
начальник служби документального забезпечення
Подана
31 жовтня 2019 р. 18:25
2016, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2016
Подана
30 грудня 2016 р. 10:16
2017, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017
Посада
заступник начальника Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя)
Подана
05 квітня 2018 р. 09:25
2016, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2016
Подана
31 жовтня 2016 р. 12:48
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
начальник юридичної служби
Подана
28 жовтня 2019 р. 21:09
2017, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017
Посада
заступник начальника Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції)
Подана
05 квітня 2018 р. 09:31
2017, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017
Посада
Директор Територіального управління, розташованого у місті Хмельницькому
Подана
21 березня 2018 р. 10:19
2017, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017
Посада
слідчий Третього слідчого відділу (Відділу з розслідування військових злочинів)
Подана
05 квітня 2018 р. 09:17
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
станом на останній день звітного періоду безробітний
Подана
21 березня 2018 р. 09:57
2017, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017
Посада
перший заступник Директора
Подана
05 квітня 2018 р. 09:35