Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Вакуленко Олександр Федорович
2015, Щорічна
Посада
заступник голови національної поліції україни - начальник гсу
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
заступник голови національної поліції україни - начальник гсу
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Вакуленко Олександр Федорович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Національна поліція України Посада заступник голови національної поліції україни - начальник гсу

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Вакуленко О. А
Дитина
Вакуленко Н. О
Дитина
Вакуленко А. О

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
220 434,00
34 007,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
9 900,00
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
351 000,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
287,10
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
.12 (га)
23. Земельні ділянки
.06 (га)
24. Житлові будинки
25. Квартири
29 (м²)
25. Квартири
47 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
86 (м²)
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
63.3 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
ВАЗ 21015
1600 куб. см.
1985
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
ПФ-01 'Фермер'
Причіп
2004
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Mitsubishi Colt
1300 куб. см.
2005
40. Автомобілі легкові
Toyota Camry
2400 куб. см.
2007
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-03-30 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Vakulenko Oleksandr Fedorovȳch, Vakulenko Alexandr Fedorovich, Vaculenco Olecsandr Fedorovych, Vakoulenko Oleksandr Fedorovytch, Vakulenko Oleksandr Fedorovyč, Вакуленко Александр Федорович, Вакуленко Олександр Федорович, Vakulenko Oleksandr Fedorovič, Wakulenko Oleksandr Fedorowytsch, Vakulenko Olexandr Fedorovych, Vakulenko Oleksandr Fedorovich, Vakulenko Oleksandr Fedorovych, Vakulenko Aleksandr Fedorovich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Вакуленко Олександр Федорович»

2017, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2017
Посада
Заступник Голови Національної поліції - начальник Головного слідчого управління
Подана
01 серпня 2017 р. 09:40
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Заступник Голови Національної поліції - начальник Головного слідчого управління
Подана
29 березня 2017 р. 01:23
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Заступник Голови - начальник Головного слідчого управління
Подана
29 червня 2017 р. 16:56
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Подана
05 січня 2017 р. 07:31
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Заступник Голови Національної поліції - начальник Головного слідчого управління
Подана
28 жовтня 2016 р. 12:12
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Місце праці
Посада
пенсіонер
Подана
14 вересня 2017 р. 15:22
2016, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2016
Подана
31 жовтня 2016 р. 16:20
2017, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2017
Місце праці
Посада
пенсіонер
Подана
27 березня 2018 р. 11:28
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
перший заступник начальника головного слідчого управління мвс україни