Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Кардашевський Юрій Романович
2015, Щорічна
Посада
начальник відділу детективів по виявленню неправомірної вигоди та незаконного збагачення управління аналітики та обробки інформації
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
начальник відділу детективів по виявленню неправомірної вигоди та незаконного збагачення управління аналітики та обробки інформації
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Кардашевський Юрій Романович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Національне антикорупційне бюро України Посада начальник відділу детективів по виявленню неправомірної вигоди та незаконного збагачення управління аналітики та обробки інформації

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Кардашевська О. І
Дитина
Кардашевська А-М. Ю
Дитина
Кардашевський М. Ю

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
157 573,00
90 828,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
157 573,00
89 251,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
1 577,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
100 (м²)
25. Квартири
41 (м²)
7 000,00
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
950 (м²)
30. Житлові будинки
31. Квартири
51.4 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Mazda 6
2000 куб. см.
2004
80 000,00
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Toyota Rav 4
2000 куб. см.
2001
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
UAH 1 000,00
UAH

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-03-29 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Kardashevski Yurii Romanovych, Кардашевський Юрій Романович, Kardashevskii Iurii Romanovich, Kardashevs'kyi Yurii Romanovych, Kardashevskyi Iurii Romanovych, Kardashevs'ki Iuri Romanovich, Кардашевський Юрий Романович, Kardashevskyi Yurii Romanovych, Kardachevskyy Iouriy Romanovytch, Kardashevsky Yurii Romanovych, Kardashevs'kii Iurii Romanovich, Kardashevs'kij Jurij Romanovich, Kardashevs'ky Iury Romanovich, Kardaševs′kij Ûrìj Romanovič, Kardashevs'kyy Yuriy Romanovych, Kardashevs'kiy Yuriy Romanovich, Kardaševs'kij Jurij Romanovič, Kardaševsʹkyj Jurij Romanovyč, Cardashevs'cyi Yurii Romanovych, Kardashevs'kyj Jurij Romanovych, Kardashevskȳĭ Yuriĭ Romanovȳch, Kardaschewskyj Jurij Romanowytsch

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Кардашевський Юрій Романович»

2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
старший детектив
Подана
05 вересня 2018 р. 16:50
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
старший детектив
Подана
27 березня 2019 р. 17:41
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
старший детектив
Подана
01 квітня 2020 р. 15:59
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Старший детектив
Подана
15 листопада 2018 р. 12:57
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Старший детектив
Подана
03 травня 2019 р. 09:31
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
старший детектив
Подана
07 квітня 2020 р. 14:44
2016, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2016
Посада
начальник відділу
Подана
30 червня 2017 р. 10:57
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
начальник відділу
Подана
12 березня 2017 р. 13:53
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
старший детектив
Подана
26 березня 2018 р. 12:14
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Старший детектив
Подана
04 вересня 2018 р. 09:33
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
начальник відділу
Подана
27 жовтня 2016 р. 12:41
2016, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2016
Посада
заступник Керівника юридичного управління
Подана
03 серпня 2017 р. 17:02