Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Калужинський Андрій Володимирович
2015, Щорічна
Посада
начальник першого підрозділу (відділу) детективів головного підрозділу детективів національного антикорупційного бюро україни
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
начальник першого підрозділу (відділу) детективів головного підрозділу детективів національного антикорупційного бюро україни
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Калужинський Андрій Володимирович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Національне антикорупційне бюро України Посада начальник першого підрозділу (відділу) детективів головного підрозділу детективів національного антикорупційного бюро україни

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Калужинська Т. О
Дитина
Калужинська П. А

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
348 861,79
10 320,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
348 861,79
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
10 320,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
34.29 (м²)
25. Квартири
127.4 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Audi A6
3000 куб. см., 495.0 см
2010
в користуванні
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-03-21 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Kaluzhins'kiy Andrey Vladimirovich, Kaluzhins'kij Andrij Volodimirovich, Калужинський Андрей Владимирович, Kalujins'ki Andrei Vladimirovich, Kaloujynskyy Andriy Volodymyrovytch, Kaluzhȳnskȳĭ Andriĭ Volodȳmȳrovȳch, Kaluzhins'kij Andrej Vladimirovich, Kalužynsʹkyj Andrij Volodymyrovyč, Kalushynskyj Andrij Wolodymyrowytsch, Kalujinskii Andrei Vladimirovich, Калужинський Андрій Володимирович, Kaluzhynski Andrii Volodymyrovych, Kalujins'ky Andrei Vladimirovich, Kalužins'kij Andrij Volodimirovič, Kaluzhynsky Andrii Volodymyrovych, Kalujins'kii Andrei Vladimirovich, Calujyns'cyi Andrii Volodymyrovych, Kalužins′kij Andrìj Volodimirovič, Kaluzhyns'kyy Andriy Volodymyrovych, Kaluzhyns'kyj Andrij Volodymyrovych, Kaluzhinskii Andrei Vladimirovich, Kaluzhynskyi Andrii Volodymyrovych, Kaluzhyns'kyi Andrii Volodymyrovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Калужинський Андрій Володимирович»

2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Керівник Головного підрозділу детективів
Подана
06 квітня 2017 р. 17:35
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Керівник Головного підрозділу детективів
Подана
06 квітня 2020 р. 12:54
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Керівник Головного підрозділу детективів
Подана
04 травня 2018 р. 14:25
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Керівник Головного підрозділу детективів
Подана
23 січня 2019 р. 14:26
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Керівник Головного підрозділу детективів
Подана
05 квітня 2019 р. 13:42
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Керівник Головного підрозділу детективів
Подана
31 травня 2020 р. 22:11
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Керівник Головного підрозділу дететктивів
Подана
06 червня 2017 р. 21:47
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Керівник Головного підрозділу детективів
Подана
03 вересня 2018 р. 20:07
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Керівник Головного підрозділу детективів
Подана
03 липня 2018 р. 22:18
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Керівник Головного підрозділу детективів
Подана
05 лютого 2018 р. 18:01
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Керівник Головного підрозділу детективів
Подана
06 грудня 2018 р. 19:27
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Керівник Головного підрозділу детективів
Подана
02 жовтня 2017 р. 21:16