Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
2015, Щорічна
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
заступник міністра інформаційної політики україни
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Попова Тетяна Валеріївна

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Міністерство інформаційної політики України Посада заступник міністра інформаційної політики україни

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Батьки
Попов В. В
Батьки
Попова Н. П
Дитина
Даніелян А. Д

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
480 357,00
148 833,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
76 673,00
86 953,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
61 880,00
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
33 640,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
326 270,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
43 774,00
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
м. Київ
78 (м²)
користування
користування
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
700 (м²)
29. Земельні ділянки
630 (м²)
30. Житлові будинки
31. Квартири
м. Київ
78 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Mitsubishi Outlander
1.9 л 108 кВт
2010
40. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz Vito
2.1 л 73 кВт
2008
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
UAH 37 210,00
UAH
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 122 477,00
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
UAH 7 500,00
ТОВ
UAH
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
UAH 40 000,00
ТОВ
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
UAH 4 000,00
ТОВ
None
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
UAH 7 400,00
ТОВ
None
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
UAH 8 800 000,00
ТОВ
None
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
UAH 11 682,00
ТОВ
None
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
UAH 4 000,00
ТОВ
None
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
UAH 100,00
ТОВ
None

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-03-20 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Popova Tetiana Valeriïvna, Попова Татьяна Валериевна, Popova Tetjana Valeriivna, Popova Tetyana Valeriyivna, Popova Tetjana Valeriyivna, Popova Tat'yana Valerievna, Popova Tatiana Valerievna, Popova Tat'yana Valer'yevna, Popova Tetâna Valerìïvna, Popowa Tetjana Walerijiwna, Popova Tat'iana Valer'yevna, Popova Tetjana Valerijivna, Popova Tat'jana Valerievna, Popova Tat'jana Valer'evna, Popova Tatiana Valerevna, Popova Tetiana Valeriivna, Попова Татьяна Валерьевна, Попова Тетяна Валеріївна, Popova Tat'iana Valerievna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Попова Тетяна Валеріївна»

2018, Форма змін
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
секретар судового засідання
Подана
12 січня 2018 р. 11:44
2016, Після звільнення
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Після звільнення, 2016
Посада
заступник міністра
Подана
28 березня 2017 р. 18:51
2017, Кандидата на посаду
Перевірити як фізичну особу в YouControl
2016, Після звільнення, Уточнена
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Після звільнення, 2016, Уточнена
Посада
заступник міністра
Подана
04 квітня 2017 р. 18:43
2018, Після звільнення
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Після звільнення, 2018
Посада
юрист
Подана
18 березня 2019 р. 15:26
2018, Перед звільненням
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Перед звільненням, 2018
Посада
Секретар судового засідання
Подана
05 березня 2018 р. 10:25
2016, Кандидата на посаду
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2016
Посада
секретар Жовтневого районного суду м. Харкова
Подана
16 липня 2017 р. 23:00
2016, Кандидата на посаду
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2016
Посада
секретар Жовтневого районного суду м. Харкова
Подана
29 червня 2017 р. 15:10
2017, Форма змін
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
секретар судового засідання
Подана
25 грудня 2017 р. 15:18
2016, Кандидата на посаду, Уточнена
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2016, Уточнена
Посада
секретар судового засідання
Подана
16 липня 2017 р. 23:04
2018, Форма змін
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
секретар судового засідання
Подана
12 січня 2018 р. 12:02
2016, Кандидата на посаду
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2016
Посада
секретар судового засідання
Подана
20 червня 2017 р. 15:36