Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Новак Анатолій Миколайович
2015, Щорічна
Посада
заступник директора національного антикорупційного бюро україни
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
заступник директора національного антикорупційного бюро україни
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Новак Анатолій Миколайович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Національне антикорупційне бюро України Посада заступник директора національного антикорупційного бюро україни

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Одажич К. І
Дитина
Новак О. А
Дитина
Новак М. А

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
928 741,00
878 338,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
913 107,00
628 560,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
131 615,00
10. матеріальна допомога
15 514,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
120,00
105 000,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
13 163,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
1449 (м²)
24. Житлові будинки
346.7 (м²)
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
78 (м²)
1/4 частина у власності
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно
23.47 (м²)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Mazda 6
3000 куб. см., 467 см
2006
35. Автомобілі легкові
Audi A8
4200 куб. см., 262 кВт , 513.5 см
2012
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
БРДМ-2ХРБ
5750 куб. см. автомобіль спеціальний
1984
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Daewoo Lanos
1500 куб. см., 63 кВт , 423.7 см
2008
40. Автомобілі легкові
Rang Rover
4400 куб. см., 230 кВт , 436.7 см
2012
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
UAH 194 000,00
UAH

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-03-31 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Novak Anatolij Mykolajovyč, Новак Анатолий Николаевич, Novak Anatoliĭ Mȳkolaĭovȳch, Novak Anatolij Nikolaevich, Novak Anatolij Mikolajovič, Novak Anatolij Mykolajovych, Novak Anatolìj Mikolajovič, Novak Anatoliy Nikolaevich, Nowak Anatolij Mykolajowytsch, Novak Anatoliy Mykolayovych, Novak Anatolii Mykolaiovych, Novak Anatoli Nikolaevich, Новак Анатолій Миколайович, Novak Anatolij Mikolajovich, Novac Anatolii Mycolaiovych, Novak Anatoly Nikolaevich, Novak Anatoliy Mykolayovytch, Novak Anatolii Nikolaevich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Новак Анатолій Миколайович»

2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Заступник Директора
Подана
30 серпня 2019 р. 11:10
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
заступник Директора
Подана
28 квітня 2017 р. 15:21
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
начальник дільниці
Подана
28 квітня 2017 р. 21:08
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Заступник Директора
Подана
31 січня 2018 р. 16:10
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Заступник Директора
Подана
06 червня 2017 р. 11:43
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Заступник Директора
Подана
31 липня 2019 р. 14:52
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
заступник Директора
Подана
28 квітня 2020 р. 09:49
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Заступник Директора
Подана
18 вересня 2018 р. 12:37
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
заступник Директора
Подана
03 квітня 2017 р. 09:55
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Заступник Директора
Подана
31 травня 2019 р. 11:02
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Заступник Директора
Подана
04 травня 2020 р. 09:38
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Заступник Директора
Подана
04 березня 2019 р. 09:33