Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Столярчук Юрій Васильович
2015, Щорічна
Посада
заступник генерального прокурора україни
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
заступник генерального прокурора україни
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Столярчук Юрій Васильович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Генеральна прокуратура України Посада заступник генерального прокурора україни

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Столярчук Ірина Вікторівна

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
428 610,00
52 947,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
399 506,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
52 947,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
29 103,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
78 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Honda Civic
1.4 л
2003
35. Автомобілі легкові
Honda FR-V
1.8 л
2007
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-03-27 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Stoliarchuk Yurii Vasyl'ovych, Stoljarčuk Jurij Vasil'ovič, Stoljarchuk Jurij Vasil'ovich, Stoliarchuk Iury Vasil'yevich, Stolyarchuk Yuriĭ Vasȳlovȳch, Stoliarchuk Iurii Vasylovych, Stoljartschuk Jurij Wasylowytsch, Stoliartchouk Iouriy Vasylovytch, Stoliarchuk Yurii Vasylovych, Stolyarchuk Yuriy Vasyl'ovych, Столярчук Юрій Васильович, Stoliarchuk Iurii Vasilevich, Stoljarčuk Jurij Vasylʹovyč, Stoljarchuk Jurij Vasil'evich, Stoljarchuk Jurij Vasyl'ovych, Stoliarchuk Iuri Vasil'yevich, Столярчук Юрий Васильевич, Stolyarchuk Yuriy Vasil'yevich, Stolârčuk Ûrìj Vasil′ovič, Stoliarchuc Yurii Vasyl'ovych, Stoliarchuk Iurii Vasil'yevich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Столярчук Юрій Васильович»

2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Заступник Генерального прокурора
Подана
31 серпня 2018 р. 17:50
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Заступник Генерального прокурора
Подана
01 вересня 2017 р. 10:42
2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
Заступник Генерального прокурора
Подана
07 листопада 2019 р. 16:23
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Заступник Генерального прокурора
Подана
08 квітня 2019 р. 16:47
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Заступник Генерального прокурора
Подана
02 липня 2018 р. 10:02
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
заступник Генерального прокурора
Подана
06 лютого 2018 р. 12:53
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Заступник Генерального прокурора України
Подана
16 березня 2018 р. 13:54
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
заступник Генерального прокурора
Подана
03 травня 2018 р. 11:00
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
заступник Генерального прокурора
Подана
29 грудня 2018 р. 10:18
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Подана
20 лютого 2017 р. 18:41
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
заступник Генерального прокурора
Подана
02 березня 2018 р. 12:07
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Заступник Генерального прокурора
Подана
04 квітня 2018 р. 11:37