Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Швець Юлія Вікторівна
2015, Щорічна
Посада
член центральної виборчої комісії
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
член центральної виборчої комісії
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Швець Юлія Вікторівна

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Центральна виборча комісія Посада член центральної виборчої комісії

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Брага Т. С
Дитина
Брага Є. Т
Дитина
Брага В. Т

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
276 545,00
108 388,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
260 150,00
108 388,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
55,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
16 340,00
допомога по народженню дитини
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
.2108 (га)
користування
24. Житлові будинки
423.5 (м²)
користування
25. Квартири
60.2 (м²)
реєстрація
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
.2108 (га)
користування
30. Житлові будинки
423.5 (м²)
користування
31. Квартири
56.4 (м²)
реєстрація
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Kia Sportage
1995 куб. см.
2012
пр. користування
35. Автомобілі легкові
Lexus RX 350
3456 куб. см.
2009
пр. користування
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Kia Sportage
1995 куб. см.
2012
40. Автомобілі легкові
Lexus RX 350
3456 куб. см.
2009
пр. користування
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби
КНОТТ 91Н
Причіп для перевезення човнів
2014
44. Інші засоби
Wilk F450
Причіп-фургон житловий
1985
пр. користування

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 3,00
UAH
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 261,00
UAH
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 2,00
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
UAH 4 200,00
UAH
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
UAH 19 650,00

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-03-31 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Shvets Iuliia Viktorivna, Shvets Yuliia Viktorivna, Shvets Yuliya Viktorovna, Schwez Julija Wiktoriwna, Shvets Julija Viktorovna, Швец Юлия Викторовна, Shvets' Julija Viktorivna, Shvets' Yuliia Victorivna, Shvets Yuliya Viktorivna, Shvets Julia Viktorivna, Shvetc Iuliia Viktorovna, Shvets Yulia Viktorivna, Shvec' Julija Viktorivna, Shvec Julia Viktorovna, Švec' Julija Viktorivna, Shvec Yulia Viktorovna, Швець Юлія Вікторівна, Švec′ Ûlìâ Vìktorìvna, Shvets Iuliia Viktorovna, Shvets' Yuliia Viktorivna, Shvets' Yuliya Viktorivna, Švecʹ Julija Viktorivna, Shvec Iuliia Viktorovna, Chvets Iouliia Viktorivna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Швець Юлія Вікторівна»

2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
член центральної виборчої комісії
2018, Перед звільненням, Уточнена
Тип/Рік
Перед звільненням, 2018, Уточнена
Посада
головний спеціаліст-редактор
Подана
03 липня 2018 р. 22:41
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
член комісії
Подана
28 жовтня 2016 р. 20:53
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
член Комісії
Подана
16 жовтня 2018 р. 23:52
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
член Центральної виборчої комісії
Подана
10 лютого 2018 р. 12:49
2018, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2018
Посада
член комісії
Подана
29 березня 2019 р. 23:09
2018, Після звільнення, Уточнена
Тип/Рік
Після звільнення, 2018, Уточнена
Посада
головний спеціаліст-редактор
Подана
28 березня 2019 р. 22:26
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
член комісії
Подана
03 листопада 2016 р. 18:29
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
член комісії
Подана
31 березня 2018 р. 13:40
2018, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2018
Посада
член комісії
Подана
16 жовтня 2018 р. 23:32
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
головний спеціаліст-редактор
Подана
19 лютого 2018 р. 17:30
2017, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017
Посада
редактор
Подана
25 січня 2018 р. 14:07