Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Осадчук Олександр Кузьмич
2015, Щорічна
Посада
член центральної виборчої комісії
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
член центральної виборчої комісії
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Осадчук Олександр Кузьмич

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Центральна виборча комісія Посада член центральної виборчої комісії

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Осадчук Т. О

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
2 045 949,00
155 628,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
246 075,00
74 276,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
46 526,00
63 377,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
1 752 000,00
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
1 348,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
17 975,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
36629 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
86.1 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
18 (м²)
місце для паркування
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
10000 (м²)
30. Житлові будинки
31. Квартири
86.1 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
18.2 (м²)
33. Гаражі
35.8 (м²)
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Audi A6
2995 куб. см., 220 кВт
2011
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 302 062,00
UAH
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 135 508,00
None
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 298 383,00
None
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 99 661,00
None
46. вкладених у звітному році
UAH 117 200,00
UAH
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 217 238,00
UAH
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 240 007,00
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 420 020,00
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 32 949,00
None
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 30 000,00
None
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
28 700,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
42 300,00
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-03-23 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Osadtchouk Oleksandr Kouzmytch, Osadchuk Aleksandr Koz'ma, Osadtschuk Oleksandr Kusmytsch, Osadčuk Oleksandr Kuzʹmyč, Osadchuk Oleksandr Kuzmȳch, Осадчук Олександр Кузьмич, Osadchuk Oleksandr Kuzmych, Osadchuk Olexandr Kuzmych, Osadchuk Oleksandr Kuz'mich, Osadčuk Oleksandr Kuz′mič, Osadčuk Oleksandr Kuz'mič, Осадчук Александр Козьма, Osadchuk Aleksandr Kozma, Osadchuk Oleksandr Kuz'mych, Osadchuk Alexandr Koz'ma, Osadchuc Olecsandr Cuz'mych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Осадчук Олександр Кузьмич»

2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
заступник керуючого справами Управління справами
Подана
25 березня 2020 р. 10:28
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
член Комісії
Подана
29 березня 2017 р. 15:16
2016, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2016
Подана
27 жовтня 2016 р. 16:36
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
член Комісії
Подана
23 березня 2018 р. 22:21
2018, Кандидата на посаду, Уточнена
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018, Уточнена
Посада
заступник керівника секретаріату Комітету з питань національної безпеки і оборони
Подана
13 червня 2019 р. 10:19
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
заступник керуючого справами Управління справами
Подана
18 березня 2020 р. 17:57
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
заступник керуючого справами Управління справами
Подана
07 серпня 2019 р. 07:11
2018, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2018
Посада
член Комісії
Подана
28 вересня 2018 р. 19:45
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
член Комісії
Подана
27 жовтня 2016 р. 16:32
2018, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2018
Посада
член Комісії
Подана
01 березня 2019 р. 12:56
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
керівник інформаційного управління
Подана
12 червня 2019 р. 17:04
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
член Комісії
Подана
19 жовтня 2018 р. 11:54