Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Мозгова Ольга Анатоліївна
2014, Щорічна
Посада
суддя золотоніського міськрайонного суду черкаської області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
суддя золотоніського міськрайонного суду черкаської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Мозгова Ольга Анатоліївна

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Черкаська область Відомство Загальний місцевий суд Посада суддя золотоніського міськрайонного суду черкаської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Дитина
Мозговий А. С., 08. 05. 1997
Батьки
Мозгова В. П., 13. 08. 1952
Інше
Бабуся
Перехрест Г. І., 09. 02. 1929
Інше
особа, з якою я спільно проживаю
Жданов С. А., 24. 09. 1968

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
236 100,00
70 808,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
219 920,00
18 000,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
12 180,00
на оздоровлення
200,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
4 000,00
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
34 044,00
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
18 564,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
6310 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
40 (м²)
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
611 (м²)
30. Житлові будинки
120 (м²)
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Geely Emgrand 7
1792 куб. см. 93 кВт
2014
Придбаний в кредит ПАТ 'Укрсоцбанк'
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби
ММЗ-81024
Причіп

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 14 300,00
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
9 227,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
1 000,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
45 178,00
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
7 086,00
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
4 100,00
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-30 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Mozgovaia Olga Anatolevna, Mozgova Ol′ga Anatolìïvna, Moshowa Olha Anatolijiwna, Mozgovaia Olga Anatolievna, Mozgovaya Ol'ga Anatol'yevna, Mozgova Ol'ga Anatoliivna, Mozhova Olʹha Anatolijivna, Мозговая Ольга Анатольевна, Мозговая Ольга Анатолиевна, Mozgovaia Ol'ga Anatolievna, Mozghova Olha Anatoliivna, Mozghova Ol'ga Anatoliivna, Mozghova Ol'ha Anatoliivna, Mozgova Ol'ga Anatolijivna, Mozhova Ol'ha Anatoliyivna, Mozgovaja Ol'ga Anatolievna, Mozgovaya Ol'ga Anatolievna, Mozhova Olha Anatoliïvna, Mozgovaia Ol'ga Anatol'yevna, Mozhova Olha Anatoliyivna, Mozgovaja Ol'ga Anatol'evna, Мозгова Ольга Анатоліївна, Mozgova Olga Anatoliivna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Мозгова Ольга Анатоліївна»

2018, Перед звільненням, Уточнена
Тип/Рік
Перед звільненням, 2018, Уточнена
Посада
суддя
Подана
12 лютого 2018 р. 16:41
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
головний спеціаліст відділу фінансування та бухгалтерського обліку
Подана
18 березня 2019 р. 14:21
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
суддя
Подана
09 березня 2017 р. 18:41
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
головний спеціаліст відділу фінансування та бухгалтерського обліку
Подана
16 березня 2017 р. 15:23
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
заступник керівника апарату
Подана
13 березня 2019 р. 10:00
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
суддя
Подана
06 лютого 2018 р. 21:18
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
суддя
Подана
13 жовтня 2016 р. 13:56
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
заступник керівника апарату
Подана
31 березня 2020 р. 19:12
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
головний спеціаліст відділу фінансування та бухгалтерського обліку
Подана
30 березня 2020 р. 15:03
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
головний спеціаліст відділу фінансування та бухгалтерського обліку
Подана
21 березня 2018 р. 13:14
2017, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017
Посада
заступник керівника апарату
Подана
05 березня 2018 р. 15:36
2018, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2018
Посада
суддя
Подана
06 лютого 2018 р. 21:04