Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Совік Олег Михайлович
2014, Щорічна
Посада
директор комунального підприємства автобаза санітарного транспорту, депутат одеської місьої ради (фракція «довіряй ділам»
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
директор комунального підприємства автобаза санітарного транспорту, депутат одеської місьої ради (фракція «довіряй ділам»
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Совік Олег Михайлович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Одеська область Відомство Районна, міська, селищна рада Посада директор комунального підприємства автобаза санітарного транспорту, депутат одеської місьої ради (фракція «довіряй ділам»

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Совік О. В

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
88 544,00
3 428,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
88 544,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
  Приморська районна адміністрація Одеської міської ради. КП 'Автобаза санітарного транспорту'. Дружина ЧП Совік Олена Володимирівна
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
.0133 (га)
23. Земельні ділянки
.048 (га)
23. Земельні ділянки
.06 (га)
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
.0133 (га)
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно
40 (м²)
нежитлове приміщення
34. Інше нерухоме майно
60 (м²)
нежитлове приміщення
34. Інше нерухоме майно
202.7 (м²)
нежитлове приміщення

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Lexus GS 350
2008
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Lexus RX 350
2008
40. Автомобілі легкові
Lexus RX 350
2012
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-09-21 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Sovik Oleh Myxajlovyč, Sovik Oleh Mȳkhaĭlovȳch, Sovik Oleg Mykhailovych, Sovìk Oleg Mihajlovič, Совік Олег Михайлович, Sovik Oleg Mikhajlovich, Sowik Oleh Mychajlowytsch, Sovik Oleh Mykhaylovytch, Sovik Oleh Mykhajlovych, Sovik Oleh Mykhaylovych, Sovik Oleh Mykhailovych, Sovik Oleg Mihajlovič, Sovic Oleg Mykhailovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Совік Олег Михайлович»

2017, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2017, Уточнена
Посада
Директор комунального підприємства "Автобаза санітарного транспорту"
Подана
03 квітня 2018 р. 09:05
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Директор комунального підприємства "Автобаза санітарного транспорту"
Подана
31 березня 2018 р. 11:00
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Директор
Подана
22 квітня 2020 р. 13:42
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Директор комунального підприємства "Автобаза санітарного транспорту"
Подана
23 березня 2017 р. 18:28
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Директор комунального підприємства "Автобаза санітарного транспорту"
Подана
22 березня 2019 р. 13:59
2018, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2018, Уточнена
Посада
Директор комунального підприємства "Автобаза санітарного транспорту"
Подана
29 березня 2019 р. 11:11
2012
Тип/Рік
2012
Посада
заступник голови приморської районної адмінстрації одеської міської ради
2013
Тип/Рік
2013
Посада
заступник голови приморської районної адмінстрації одеської міської ради
2014
Тип/Рік
2014
Посада
заступник голови приморської районної адмінстрації одеської міської ради