Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Гладій Василь Іванович
2014, Щорічна
Посада
директор івано-франківскої обласної дирекції аб укргазбанк. депутат івано-франківської обласної ради (батьківщина
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
директор івано-франківскої обласної дирекції аб укргазбанк. депутат івано-франківської обласної ради (батьківщина
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Гладій Василь Іванович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Івано-Франківська область Відомство Обласна рада Посада директор івано-франківскої обласної дирекції аб укргазбанк. депутат івано-франківської обласної ради (батьківщина

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Гладій О. В
Дитина
Гладій Т. В
Дитина
Гладій С. В

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
160 619,00
60 642,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
160 165,00
53 260,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
219,00
  Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
454,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
7 163,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
Івано-Франківська область
Снятинський р-н, с. Задубрівці
12900 (м²)
24. Житлові будинки
Івано-Франківська область
Снятинський р-н, с. Задубрівці
212.9 (м²)
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
Івано-Франківська область
Снятинський р-н, с. Красноставці
12900 (м²)
29. Земельні ділянки
Івано-Франківська область
м. Снятин
1000 (м²)
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Honda CR-V
2354.166
2012
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-09-19 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Gladii Vasil Ivanovich, Гладий Василь Иванович, Glady Vasil' Ivanovich, Gladii Vasyl Ivanovych, Hladii Vasyl Ivanovych, Gladij Vasilij Ivanovich, Gladii Vasil' Ivanovich, Hladij Vasyl' Ivanovych, Glady Vasily Ivanovich, Гладий Василий Иванович, Hladij Vasylʹ Ivanovyč, Hladiĭ Vasȳl Ivanovȳch, Hladiy Vasyl Ivanovytch, Hladii Vasyl' Ivanovych, Gladi Vasili Ivanovich, Гладій Василь Іванович, Gladiy Vasil' Ivanovich, Gladij Vasil' Ivanovič, Gladii Vasyl' Ivanovych, Gladii Vasilii Ivanovich, Gladij Vasil' Ivanovich, Gladiy Vasiliy Ivanovich, Hladij Wasyl Iwanowytsch, Gladìj Vasil′ Ìvanovič, Gladi Vasil' Ivanovich, Hladiy Vasyl' Ivanovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Гладій Василь Іванович»

2020, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2020
Посада
Перший заступник голови
Подана
30 березня 2021 р. 15:06
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Перший заступник голови
Подана
28 травня 2019 р. 17:42
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Перший заступник голови
Подана
28 травня 2019 р. 17:46
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Перший заступник голови
Подана
29 березня 2019 р. 16:00
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Перший заступник голови
Подана
23 березня 2018 р. 14:12
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Перший заступник голови
Подана
28 травня 2019 р. 17:51
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Перший заступник голови
Подана
29 травня 2020 р. 12:34
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Перший заступник голови
Подана
29 березня 2017 р. 18:57
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
Перший заступник голови
Подана
16 липня 2019 р. 13:33
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Перший заступник голови
Подана
28 жовтня 2016 р. 05:15
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
Перший заступник голови
Подана
04 листопада 2016 р. 03:52
2011, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2011
Посада
Депутат 7-го скликання