Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Гречанюк Петро Дмитрович
2014, Щорічна
Посада
голова тзов мжк експрес-24, депутат івано-франківської міської ради
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
голова тзов мжк експрес-24, депутат івано-франківської міської ради
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Гречанюк Петро Дмитрович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Івано-Франківська область Відомство Районна, міська, селищна рада Посада голова тзов мжк експрес-24, депутат івано-франківської міської ради

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Бритвак С. В

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
41 800,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
41 800,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
Івано-Франківська область
Богородчанський р-н. с. Жураки
1000 (м²)
23. Земельні ділянки
Івано-Франківська область
Богородчанський р-н. с. Жураки вул. Гірська, 1А
2799 (м²)
23. Земельні ділянки
Івано-Франківська область
Тисменицький р-н. с. Угринів
2000 (м²)
23. Земельні ділянки
Івано-Франківська область
Тисменицький р-н. с. Загвіздя
546 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
Івано-Франківська область
м. Івано-Франківськ вул. Борковського, 5
308.7 (м²)
31. Квартири
Івано-Франківська область
м. Івано-Франківськ вул. П. Орлика, 11, кв. 33
98.4 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
Івано-Франківська область
м. Івано-Франківськ вул. Української Дивізії, 11Б
24 (м²)
34. Інше нерухоме майно
Івано-Франківська область
м. Івано-Франківськ вул. Грушевського, 22А
508.9 (м²)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
ВАЗ-21043
1380
2002
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
16 001,00
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-09-18 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Grechanjuk Petro Dmitrovich, Grechaniuk Petr Dmitrievich, Hrechanjuk Petro Dmytrovych, Hrechanyuk Petro Dmȳtrovȳch, Hrechaniuk Peter Dmytrovych, Hrečanjuk Petro Dmytrovyč, Grečanûk Petro Dmitrovič, Гречанюк Петр Дмитриевич, Hretschanjuk Petro Dmytrowytsch, Grechaniuk Petro Dmytrovych, Grechanjuk Petr Dmitrievich, Hrechanyuk Petro Dmytrovych, Гречанюк Петро Дмитрович, Grechanyuk Petr Dmitrievich, Hretchaniouk Petro Dmytrovytch, Hrechaniuk Petro Dmytrovych, Grechaniuc Petro Dmytrovych, Grečanjuk Petro Dmitrovič

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Гречанюк Петро Дмитрович»

2020, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2020
Посада
депутат міської ради
Подана
14 грудня 2020 р. 16:21
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
голова товариства
Подана
27 березня 2018 р. 14:13
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
голова товариства
Подана
17 березня 2018 р. 10:55
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
депутат міської ради
Подана
27 травня 2020 р. 14:29
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
голова товариства
Подана
19 березня 2019 р. 16:16
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Голова товариства
Подана
21 грудня 2018 р. 11:39
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
голова товариства
Подана
03 травня 2017 р. 10:17
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Голова товариства
Подана
04 липня 2018 р. 16:55
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
голова товариства
Подана
27 квітня 2017 р. 14:43
Тип/Рік
Посада
голова тзов мжк експресс-24