Скляров Володимир Вікторович

Моніторити декларанта по:

RSS e-mail
Додати декларацію у список порівнянь

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Скляров Володимир Вікторович

2. Місце проживання: Область Донецька область Район Населений пункт Краматорськ Тип населенного пункту Місто Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Донецька область Відомство Загальний місцевий суд Посада суддя краматорського міського суду

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Дитина

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
213 819,12
7 784,23
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
213 819,12
7 784,23
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
Донецька область
Слов'янський р-н, с. Сидорове
.1 (га)
23. Земельні ділянки
Донецька область
м. Краматорськ
.11 (га)
24. Житлові будинки
25. Квартири
Донецька область
м. Краматорськ
51.1 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
Донецька область
Слов'янський р-н, с. Сидорове
84.9 (м²)
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
Донецька область
.0038 (га)
30. Житлові будинки
31. Квартири
Донецька область
м. Краматорськ
73.7 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
Донецька область
м. Краматорськ
25.4 (м²)
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Hyundai IX35
1995 куб. см.
2011
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
376,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
1 884,04
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
5 125,19
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-27 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Sklyarov Vladimir Viktorovich, Scliarov Volodymyr Victorovych, Скляров Володимир Вікторович, Sklârov Volodimir Vìktorovič, Skliarov Volodymyr Viktorovych, Skljarov Vladimir Viktorovich, Sklyarov Volodymyr Viktorovych, Sklyarov Volodȳmȳr Viktorovȳch, Скляров Владимир Викторович, Skljarov Volodymyr Viktorovych, Skljarov Volodimir Viktorovič, Skljarov Volodymyr Viktorovyč, Skljarov Volodimir Viktorovich, Skliarov Vladimir Viktorovich, Skliarov Volodymyr Viktorovytch, Skljarow Wolodymyr Wiktorowytsch

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Скляров Володимир Вікторович»

Скляров Володимир Вікторович

 • 2017, Кандидата на посаду, Уточнена ,
 • ГУНП в Луганській області,
 • Поліцейський підрозділу (полк, батальон, рота) патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1"
 • подана 06.04.2018
Also available in English

Скляров Володимир Вікторович

 • 2017, Кандидата на посаду,
 • не працюючий,
 • не працюючий
 • подана 25.03.2018
Also available in English

Скляров Володимир Вікторович

Also available in English

Скляров Володимир Вікторович

 • 2017, Кандидата на посаду,
 • ГУНП в Луганській області,
 • Поліцейський підрозділу (полк, батальон, рота) патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1"
 • подана 03.04.2018
Also available in English

Скляров Володимир Вікторович

 • 2017, Кандидата на посаду,
 • ГУНП в Луганській області,
 • Поліцейський підрозділу (полк, батальон, рота) патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1"
 • подана 04.10.2018
Also available in English
Чат боти декларацій