Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Завгородній Олександр Вікторович
2014, Щорічна
Посада
начальник управління укртрансінспекції у запорізький обл..
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
начальник управління укртрансінспекції у запорізький обл..
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Завгородній Олександр Вікторович

2. Місце проживання: Область Дніпропетровська область Район Населений пункт Дніпропетровськ Тип населенного пункту Місто Решта адреси 49000 Тип адреси None

3. Посада: Область Запорізька область Відомство Укрзалізниця Посада начальник управління укртрансінспекції у запорізький обл..

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Завгородня І. П. 04. 01. 73
Дитина
Завгородній І. О. 07. 11. 92
Дитина
Завгородній М. О. 01. 11. 2001

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
37 857,15
741 840,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
37 857,15
73 680,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
Дніпропетровська область
м. Дніпропетровськ
109.5 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
Дніпропетровська область
м. Дніпропетровськ
89.7 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Toyota Corolla Verso
1794 куб. см., 95 кВт , 424 см
2003
35. Автомобілі легкові
Chevrolet Niva
1670, 58, 404.8 см
2007
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Citroen Aircross
1998, 110, 434.1 см
2012
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
ГАЗ 33021
2286, 76, 613.0
2005
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
12 560,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
33 200,00
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
9 840,00
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
16 480,00
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
8 000,00
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
4 600,00

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-30 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Sawhorodnij Oleksandr Wiktorowytsch, Zavgorodnii Aleksandr Viktorovich, Zavgorodnij Oleksandr Viktorovich, Zavhorodnii Oleksandr Viktorovych, Zavgorodnìj Oleksandr Vìktorovič, Завгородній Олександр Вікторович, Zavgorodnij Oleksandr Viktorovič, Zavgorodnii Olecsandr Victorovych, Zavgorodnii Oleksandr Viktorovych, Zavhorodnii Olexandr Viktorovych, Zavhorodnij Oleksandr Viktorovych, Zavhorodniy Oleksandr Viktorovytch, Zavhorodnij Oleksandr Viktorovyč, Zavgorodni Aleksandr Viktorovich, Zavhorodniĭ Oleksandr Viktorovȳch, Zavgorodniy Aleksandr Viktorovich, Zavgorodnii Alexandr Viktorovich, Zavhorodniy Oleksandr Viktorovych, Завгородний Александр Викторович, Zavgorodnij Aleksandr Viktorovich, Zavgorodny Aleksandr Viktorovich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Завгородній Олександр Вікторович»

2016, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2016
Подана
22 листопада 2016 р. 10:02
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Старший інспектор-черговий
Подана
28 лютого 2020 р. 10:53
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Старший інспектор-черговий
Подана
28 лютого 2018 р. 19:00
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Старший інспектор-черговий
Подана
09 березня 2017 р. 21:54
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
заступник генерального директора
Подана
30 жовтня 2016 р. 22:53
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Старший інспектор-черговий
Подана
28 лютого 2019 р. 15:27
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
заступник генерального директора
Подана
31 березня 2017 р. 17:00