Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Посада
генеральний директор тзов родничок , депутат чернівецької обласної ради (наш край
2014, Щорічна
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
генеральний директор тзов родничок , депутат чернівецької обласної ради (наш край
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Семенюк Іван Васильович

2. Місце проживання: Область Чернівецька область Район Новоселицький Населений пункт Бояни Тип населенного пункту Село Решта адреси 60321 Тип адреси None

3. Посада: Область Чернівецька область Відомство Обласна рада Посада генеральний директор тзов родничок , депутат чернівецької обласної ради (наш край

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Семенюк А. М
Дитина
Семенюк В. -В. І
Дитина
Семенюк М. І
Дитина
Семенюк І. І
Дитина
Семенюк Д. І

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
42 561,90
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
10 541,44
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
10 126,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
Чернівецька область
с. Бояни
78836.3 (м²)
23. Земельні ділянки
Чернівецька область
с. Бояни
448115 (м²)
24. Житлові будинки
Чернівецька область
с. Бояни
83.1 (м²)
24. Житлові будинки
Чернівецька область
м. Чернівці
38.4 (м²)
24. Житлові будинки
Чернівецька область
м. Чернівці
47.4 (м²)
24. Житлові будинки
Чернівецька область
с. Припруття
1090.3 (м²)
25. Квартири
Чернівецька область
м. Чернівці
80.4 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Чернівецька область
с. Бояни
5818.8 (м²)
28. Інше нерухоме майно
Чернівецька область
с. Бояни
5726.1 (м²)
28. Інше нерухоме майно
Чернівецька область
с. Бояни
57 (м²)
28. Інше нерухоме майно
Чернівецька область
м. Новоселиця
1382.4 (м²)
28. Інше нерухоме майно
Чернівецька область
с. Бояни
3487.5 (м²)
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
Чернівецька область
с. Бояни
54471 (м²)
30. Житлові будинки
Чернівецька область
с. Бояни
281.5 (м²)
30. Житлові будинки
Чернівецька область
с. Мигово
329 (м²)
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz
3200 куб. см.
2008
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz
2143 куб. см.
2012
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
UAH 257 251,85
UAH
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
UAH 848 981,62
UAH

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-02-04 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Семенюк Иван Васильевич, Semeniouk Ivan Vasylovytch, Semenyuk Ivan Vasyl'ovych, Semenjuk Ivan Vasil'ovič, Semenyuk Ivan Vasil'yevich, Semenjuk Ivan Vasil'evich, Semenûk Ìvan Vasil′ovič, Semeniuk Ivan Vasil'yevich, Semeniuc Ivan Vasyl'ovych, Semenjuk Ivan Vasyl'ovych, Semenyuk Ivan Vasȳlovȳch, Semeniuk Ivan Vasilevich, Semenjuk Iwan Wasylowytsch, Semenjuk Ivan Vasylʹovyč, Semeniuk Ivan Vasylovych, Семенюк Іван Васильович, Semeniuk Ivan Vasyl'ovych, Semenjuk Ivan Vasil'ovich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Семенюк Іван Васильович»

2018, Щорічна
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
головний інженер
Подана
23 грудня 2019 р. 11:29
2017, Щорічна
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Начальник відділу економічного розвитку
Подана
29 березня 2018 р. 10:36
2019, Після звільнення
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Після звільнення, 2019
Посада
Начальник відділу економічного розвитку та інвестиційної діяльності
Подана
31 березня 2020 р. 22:29
2017, Щорічна
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
оперуповноважений сектора кримінальної поліції
Подана
14 березня 2018 р. 11:29
2018, Щорічна
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Начальник відділу економічного розвитку та інвестиційної діяльності
Подана
27 березня 2019 р. 17:50
2016, Щорічна
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Начальник відділу економічного розвитку
Подана
29 березня 2017 р. 19:51
2016, Кандидата на посаду
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2016
Посада
кандидат на посаду судді місцевого суду
Подана
27 квітня 2017 р. 16:12
2017, Щорічна, Уточнена
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2017, Уточнена
Посада
генеральний директор
Подана
05 квітня 2018 р. 18:00
2019, Кандидата на посаду
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2019
Посада
Перший заступник голови Кіцманської районної державної адміністрації
Подана
05 травня 2020 р. 22:20
2019, Щорічна
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
головний інженер
Подана
19 березня 2020 р. 16:54
2019, Щорічна
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Перший заступник голови Кіцманської районної державної адміністрації
Подана
31 травня 2020 р. 20:12
2016, Щорічна
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
головний інженер
Подана
30 квітня 2017 р. 14:57