Підтримай команду журналістів та юристів Bihus.info

Я з вами

Мороз Володимир Васильович

  • 2014, Щорічна,
  • Чернівецька область,
  • Обласна рада,
  • директор з виробництва тзов бф чернівціжитлобуд . депутат чернівецької обласної ради (громадський рух народний контроль

Моніторити декларанта по:

RSS e-mail
Додати декларацію у список порівнянь

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Мороз Володимир Васильович

2. Місце проживання: Область Чернівецька область Район Населений пункт Чернівці Тип населенного пункту Місто Решта адреси 58029 Тип адреси None

3. Посада: Область Чернівецька область Відомство Обласна рада Посада директор з виробництва тзов бф чернівціжитлобуд . депутат чернівецької обласної ради (громадський рух народний контроль

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Мороз Олександра Вікторівна 15. 06. 1967
Дитина
Мороз Оксана Володимирівна 16. 05. 1993
Дитина
Мороз Гаврило Володимирович 26. 05. 1996

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
1 336 292,00
120 983,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
228 945,00
35 317,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
763 464,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
1 237,00
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
14 703,00
22 416,00
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
279 142,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
Чернівецька область
м. Чернівці
520 (м²)
24. Житлові будинки
Чернівецька область
м. Чернівці
273 (м²)
25. Квартири
Чернівецька область
м. Чернівці
64 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
Чернівецька область
м. Чернівці
52 (м²)
28. Інше нерухоме майно
Чернівецька область
м. Чернівці
280 (м²)
28. Інше нерухоме майно
Чернівецька область
м. Чернівці
305 (м²)
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
Чернівецька область
с. Вороновиця
680 (м²)
30. Житлові будинки
31. Квартири
Чернівецька область
м. Чернівці
93 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
Чернівецька область
м. Чернівці
23 (м²)
34. Інше нерухоме майно
Чернівецька область
м. Чернівці
105 (м²)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz Vito
2897 куб. см. 85 к. с 485 cm
2008
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
КамАЗ
1991
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
автопогрузчик
2004
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz
1999
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
UAH 3 561 120,00
UAH
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-09-24 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Мороз Владимир Васильевич, Moroz Volodymyr Vasylovych, Мороз Володимир Васильович, Moroz Volodimir Vasil'ovich, Moros Wolodymyr Wasylowytsch, Moroz Volodymyr Vasylʹovyč, Moroz Volodymyr Vasyl'ovych, Moroz Vladimir Vasil'evich, Moroz Volodȳmȳr Vasȳlovȳch, Moroz Vladimir Vasilevich, Moroz Volodymyr Vasylovytch, Moroz Vladimir Vasil'yevich, Moroz Volodimir Vasil'ovič, Moroz Volodimir Vasil′ovič

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Мороз Володимир Васильович»

Мороз Володимир Васильович

Also available in English

Мороз Володимир Васильович

Also available in English
Чат боти декларацій