Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Мороз Володимир Васильович
2014, Щорічна
Посада
директор з виробництва тзов бф чернівціжитлобуд . депутат чернівецької обласної ради (громадський рух народний контроль
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
директор з виробництва тзов бф чернівціжитлобуд . депутат чернівецької обласної ради (громадський рух народний контроль
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Мороз Володимир Васильович

2. Місце проживання: Область Чернівецька область Район Населений пункт Чернівці Тип населенного пункту Місто Решта адреси 58029 Тип адреси None

3. Посада: Область Чернівецька область Відомство Обласна рада Посада директор з виробництва тзов бф чернівціжитлобуд . депутат чернівецької обласної ради (громадський рух народний контроль

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Мороз Олександра Вікторівна 15. 06. 1967
Дитина
Мороз Оксана Володимирівна 16. 05. 1993
Дитина
Мороз Гаврило Володимирович 26. 05. 1996

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
1 336 292,00
120 983,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
228 945,00
35 317,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
763 464,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
1 237,00
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
14 703,00
22 416,00
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
279 142,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
Чернівецька область
м. Чернівці
520 (м²)
24. Житлові будинки
Чернівецька область
м. Чернівці
273 (м²)
25. Квартири
Чернівецька область
м. Чернівці
64 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
Чернівецька область
м. Чернівці
52 (м²)
28. Інше нерухоме майно
Чернівецька область
м. Чернівці
280 (м²)
28. Інше нерухоме майно
Чернівецька область
м. Чернівці
305 (м²)
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
Чернівецька область
с. Вороновиця
680 (м²)
30. Житлові будинки
31. Квартири
Чернівецька область
м. Чернівці
93 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
Чернівецька область
м. Чернівці
23 (м²)
34. Інше нерухоме майно
Чернівецька область
м. Чернівці
105 (м²)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz Vito
2897 куб. см. 85 к. с 485 cm
2008
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
КамАЗ
1991
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
автопогрузчик
2004
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz
1999
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
UAH 3 561 120,00
UAH
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-09-24 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Moroz Volodymyr Vasylovych, Moroz Volodymyr Vasyl'ovych, Moros Wolodymyr Wasylowytsch, Moroz Volodimir Vasil'ovich, Мороз Владимир Васильевич, Moroz Vladimir Vasil'evich, Moroz Volodimir Vasil′ovič, Moroz Vladimir Vasilevich, Moroz Volodymyr Vasylʹovyč, Moroz Volodimir Vasil'ovič, Moroz Vladimir Vasil'yevich, Moroz Volodymyr Vasylovytch, Мороз Володимир Васильович, Moroz Volodȳmȳr Vasȳlovȳch

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Мороз Володимир Васильович»

2020, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2020
Посада
агроном-інспектор
Подана
26 березня 2021 р. 20:46
2020, Щорічна
2020, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2020
Посада
Генеральний директор
Подана
31 березня 2021 р. 12:29
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
військовослужбовець
Подана
08 лютого 2019 р. 09:49
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Генеральний директор
Подана
30 вересня 2020 р. 18:47
2020, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2020
Посада
військовослужбовець
Подана
17 лютого 2021 р. 17:28
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
начальник відділу надання адміністративних послуг
Подана
25 лютого 2020 р. 15:12
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Генеральний директор
Подана
29 березня 2018 р. 23:51
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
начальник відділу надання адміністративних послуг
Подана
18 жовтня 2016 р. 14:02
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
старший офіцер оперативного відділу штабу
Подана
17 лютого 2017 р. 12:52
2019, Щорічна
2019, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2019
Посада
військовослужбовець
Подана
25 січня 2020 р. 13:29