Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Ковальчук Тетяна Анатоліївна
2014, Щорічна
Посада
суддя магдалинівського районного суду дніпропетровської області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
суддя магдалинівського районного суду дніпропетровської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Ковальчук Тетяна Анатоліївна

2. Місце проживання: Область Дніпропетровська область Район Населений пункт Дніпропетровськ Тип населенного пункту Місто Решта адреси 49000, проспект Газети 'Правда' Тип адреси None

3. Посада: Область Дніпропетровська область Відомство Загальний місцевий суд Посада суддя магдалинівського районного суду дніпропетровської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Дитина
Ковальчук Д. Д. 02. 12. 2008

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
225 675,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
213 495,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
12 180,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
Дніпропетровська область
Солонянський р-н
5.9142 (га)
24. Житлові будинки
25. Квартири
Дніпропетровська область
м. Дніпропетровськ
67.2 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Nissan Primera
1.6 л
2005
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-26 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Ковальчук Тетяна Анатоліївна, Kovalʹčuk Tetjana Anatolijivna, Koval'chuk Tetjana Anatoliyivna, Coval'chuc Tetiana Anatoliivna, Koval'chuk Tat'iana Anatolievna, Kovaltchouk Tetiana Anatoliïvna, Kowaltschuk Tetjana Anatolijiwna, Ковальчук Татьяна Анатольевна, Koval′čuk Tetâna Anatolìïvna, Koval'chuk Tetiana Anatoliivna, Kovalchuk Tetiana Anatoliivna, Koval'chuk Tetyana Anatoliyivna, Koval'chuk Tat'jana Anatolievna, Ковальчук Татьяна Анатолиевна, Koval'chuk Tat'yana Anatol'yevna, Koval'čuk Tetjana Anatoliivna, Kovalchuk Tatiana Anatolevna, Koval'chuk Tat'yana Anatolievna, Kovalchuk Tetyana Anatoliyivna, Koval'chuk Tat'iana Anatol'yevna, Kovalchuk Tatiana Anatolievna, Koval'chuk Tat'jana Anatol'evna, Koval'chuk Tetjana Anatolijivna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Ковальчук Тетяна Анатоліївна»

2018, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2018
Посада
спеціаліст загального відділу
Подана
31 травня 2018 р. 10:24
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
суддя
Подана
18 березня 2019 р. 11:34
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
суддя
Подана
16 березня 2018 р. 08:50
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
прокурор відділу представництва в цивільному судочинстві та органів прокуратури в суді
Подана
22 березня 2017 р. 07:25
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
прокурор відділу представництва у цивільному судочинстві та органів прокуратури в суді
Подана
25 березня 2018 р. 18:23
2017, Кандидата на посаду, Уточнена
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017, Уточнена
Посада
головний спеціаліст відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб управліня ведення реєстру територіальної громади Житомирської міської ради
Подана
04 листопада 2018 р. 19:05
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Начальник відділу управління персоналом апарату Іванівської районної державної адміністрації
Подана
06 березня 2017 р. 17:40
2017, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2017, Уточнена
Посада
секретар сільської ради
Подана
26 березня 2018 р. 13:27
2017, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017
Посада
головний спеціаліст відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб управліня ведення реєстру територіальної громади Житомирської міської ради
Подана
31 жовтня 2018 р. 18:10
2018, Кандидата на посаду, Уточнена
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018, Уточнена
Посада
Командир взводу підрозділу охорони
Подана
14 листопада 2019 р. 15:15
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Спеціаліст загального відділу
Подана
31 березня 2017 р. 11:35
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
суддя
Подана
20 березня 2017 р. 11:54