Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Посада
директор тов березівкаавтошляхбуд , депутат одеської обласної ради (фракція «опозиційний блок»
2014, Щорічна
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
директор тов березівкаавтошляхбуд , депутат одеської обласної ради (фракція «опозиційний блок»
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Хачатрян Князь Аршалуйсович

2. Місце проживання: Область Одеська область Район Березівський Населений пункт Шевченкове Тип населенного пункту Село Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Одеська область Відомство Обласна рада Посада директор тов березівкаавтошляхбуд , депутат одеської обласної ради (фракція «опозиційний блок»

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Дитина
Дитина
Дитина

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
779 318,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
20 943,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
148 000,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
610 375,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
Одеська область
м. Одеса
37.8 (м²)
25. Квартири
Одеська область
м. Одеса
96 (м²)
25. Квартири
Одеська область
м. Одеса
48.7 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
ОДАЗ 81442 Одиссей
2001
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
СЗАП 8527
1984
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
СЗАП 8527
1984
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
КамАЗ 55111
10850 куб. см.
1989
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
МАЗ 9397
1989
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
КамАЗ 5410
10850 куб. см.
1988
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
КамАЗ 55111
10850 куб. см.
1990
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
МАЗ 5334
11150 куб. см.
1988
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
York SFT 323
1988
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
OAF 85340CF
12600 куб. см.
2000
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
Renault Magnum
11229 куб. см.
2000
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
ГАЗ 3707
4250 куб. см.
1995
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
15 200,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-09-25 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Hačatrjan Knjaz' Aršalujsovič, Xačatrjan Knjazʹ Aršalujsovyč, Khatchatrian Kniaz Archalouysovytch, Хачатрян Князь Аршалуйсович, Hachatrian Kniaz' Arshaluisovich, Khachatryan Knyaz' Arshaluysovych, Khachatrjan Knjaz' Arshalujsovych, Khachatryan Knyaz Arshaluĭsovȳch, Khachatryan Knyaz' Arshaluysovich, Khachatrian Kniaz' Arshaluisovych, Khachatrjan Knjaz' Arshalujsovich, Hachatrjan Knjaz' Arshalujsovich, Hachatrian Kniaz Arshaluisovich, Chatschatrjan Knjas Arschalujsowytsch, Khachatrian Kniaz Arshaluisovych, Khachatrian Kniaz Arshaluisovich, Hačatrân Knâz′ Aršalujsovič, Khachatrian Cniaz' Arshaluisovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Хачатрян Князь Аршалуйсович»

2016, Щорічна
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Директор, депутат Одеської обласної ради
Подана
30 березня 2017 р. 10:30
2018, Щорічна
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Директор, депутат Одеської обласної ради
Подана
15 березня 2019 р. 15:02
2017, Щорічна
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Директор, депутат Одеської обласної ради
Подана
14 березня 2018 р. 16:28
2019, Щорічна
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Директор, депутат Одеської обласної ради
Подана
17 березня 2020 р. 16:25