Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Урбанський Анатолій Ігорович
2014, Щорічна
Посада
кандидат у депутати одеської ради на місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня 2015 року
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
кандидат у депутати одеської ради на місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня 2015 року
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Урбанський Анатолій Ігорович

2. Місце проживання: Область Одеська область Район Населений пункт Одеса Тип населенного пункту Місто Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Одеська область Відомство Обласна рада Посада кандидат у депутати одеської ради на місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня 2015 року

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Дитина

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
936 063,00
15 544,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
65 354,00
15 544,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
618 389,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
252 320,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
Республіка Австрія
20 436,00 EUR
362 066,00
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
Одеська область
м. Одеса
266.1 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
Одеська область
м. Одеса
24.1 (м²)
28. Інше нерухоме майно
Одеська область
м. Одеса
280.5 (м²)
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
Одеська область
м. Одеса
62 (м²)
1/5
32. Садовий (дачний) будинок
Одеська область
м. Одеса
284 (м²)
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Hyundai IX35
1995 куб. см.
2013
315 400,00
35. Автомобілі легкові
Land Rover Range Rover
4999 куб. см.
2014
1 906 832,00
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
Bayliner 305
катер прогулянковий, мотори MerCruiser 2 x220 кВт , 961 см
2003
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Porsche Cayenne Turbo
4806 куб. см.
2011
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
UAH 765,00
UAH
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
UAH 11 800,00
UAH
50. внесених у звітному році
UAH 11 800,00
UAH
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
80 127,00
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
16 123,00
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
470 000,00
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-09-24 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Urbans'kyj Anatolij Ihorovych, Urbans′kij Anatolìj Ìgorovič, Urbans'cyi Anatolii Igorovych, Ourbanskyy Anatoliy Ihorovytch, Urbansky Anatoly Igorevich, Urbanskii Anatolii Igorevich, Urbanski Anatolii Ihorovych, Urbans'kyy Anatoliy Ihorovych, Urbanskȳĭ Anatoliĭ Ihorovȳch, Урбанський Анатолій Ігорович, Urbans'kij Anatolij Igorovič, Urbansʹkyj Anatolij Ihorovyč, Urbans'kyi Anatolii Ihorovych, Urbanski Anatoli Igorevich, Urbanskyi Anatolii Igorovych, Urbansky Anatolii Ihorovych, Urbanskiy Anatoliy Igorevich, Урбанский Анатолий Игоревич, Urbans'kij Anatolij Igorovich, Urbanskyj Anatolij Ihorowytsch, Urbanskyi Anatolii Ihorovych, Urbanskij Anatolij Igorevich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Урбанський Анатолій Ігорович»

2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Депутат Верховної Ради України
Подана
11 вересня 2019 р. 16:44
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Голова Одеської обласної ради
Подана
30 серпня 2017 р. 15:29
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
Голова Одеської обласної ради 7 скликання
Подана
15 листопада 2019 р. 15:25
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Голова Одеської обласної ради 7 скликання
Подана
21 березня 2019 р. 11:32
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Голова Одеської обласної ради 7 скликання
Подана
28 жовтня 2016 р. 02:03
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Голова Одеської обласної ради 7 скликання
Подана
22 березня 2018 р. 17:56
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Народний депутат України
Подана
30 березня 2020 р. 13:48
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
Голова Одеської обласної ради 7 скликання
Подана
03 листопада 2016 р. 13:52
2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
Голова Одеської обласної ради 7 скликання
Подана
21 серпня 2019 р. 12:21
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Голова Одеської обласної ради 7 скликання
Подана
09 серпня 2017 р. 13:03
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Голова Одеської обласної ради 7 скликання
Подана
28 березня 2017 р. 22:43
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Голова Одеської обласної ради 7 скликання
Подана
05 вересня 2018 р. 17:31