Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Чорнобривець Олена Савеліївна
2014, Щорічна
Посада
суддя апеляційного суду кіровоградської області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
суддя апеляційного суду кіровоградської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Чорнобривець Олена Савеліївна

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Кіровоградська область Відомство Загальний апеляційний суд Посада суддя апеляційного суду кіровоградської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Чорнобривець Володимир Петрович

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
256 072,00
250 597,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
242 490,00
136 717,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
183,00
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
13 398,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
113 880,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
1000 (м²)
24. Житлові будинки
247 (м²)
25. Квартири
100 (м²)
25. Квартири
29 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
58100 (м²)
29. Земельні ділянки
60300 (м²)
30. Житлові будинки
28 (м²)
30. Житлові будинки
56 (м²)
31. Квартири
100 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
7 000,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
10 156,00
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
10 746,00
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
2 100,00
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
12 000,00
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
38 412,00
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
39 108,00

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-27 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Tschornobrywez Olena Sawelijiwna, Chornobrivec' Olena Savelijivna, Chernobrivets Elena Savelevna, Tchornobryvets Olena Saveliïvna, Chornobrȳvets Olena Saveliyivna, Čornobryvecʹ Olena Savelijivna, Chernobrivec Elena Savelevna, Chernobrivets Elena Savelievna, Чорнобривець Олена Савеліївна, Chernobrivets Yelena Savel'yevna, Чернобривец Елена Савелиевна, Chernobrivets Yelena Savelievna, Chornobryvets' Olena Saveliivna, Čornobrivec' Olena Saveliivna, Chernobrivec Elena Savelievna, Chornobryvets Olena Saveliivna, Chernobrivets Elena Savel'evna, Chernobrivetc Elena Savelievna, Čornobrivec′ Olena Savelìïvna, Чернобривец Елена Савельевна, Chernobrivec Elena Savel'yevna, Chernobrivetc Elena Savelevna, Chornobryvets' Olena Saveliyivna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Чорнобривець Олена Савеліївна»

2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Суддя
Подана
29 березня 2017 р. 21:11
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
суддя
Подана
27 жовтня 2016 р. 19:06
2016, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2016
Посада
Суддя
Подана
23 грудня 2016 р. 12:21
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
суддя апеляційного суду кіровоградської області
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
Суддя

Декларації осіб, що можуть бути родичами декларанта

2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Начальник відділу
Подана
27 жовтня 2016 р. 01:15
2020, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2020
Посада
прокурор прокуратури області
Подана
24 травня 2020 р. 18:44
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Начальник відділу
Подана
27 березня 2018 р. 18:29
2020, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2020
Посада
Головний спеціаліст відділу прокуратури області
Подана
09 червня 2020 р. 14:00
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
прокурор прокуратури області
Подана
06 квітня 2020 р. 17:50
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
прокурор прокуратури Кіровоградської області
Подана
18 квітня 2018 р. 16:12
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
прокурор прокуратури області
Подана
30 березня 2020 р. 11:24
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
прокурор прокуратури області
Подана
03 квітня 2020 р. 11:59
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Начальник відділу
Подана
27 березня 2019 р. 12:07
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Начальник відділу
Подана
19 березня 2017 р. 23:45
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
Начальник відділу
Подана
28 жовтня 2016 р. 12:13