Хмилецький Олексій Віталійович

Моніторити декларанта по:

RSS e-mail
Додати декларацію у список порівнянь

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Хмилецький Олексій Віталійович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Рівненська область Відомство Рівненська міська рада Посада заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів рівненської міської ради

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Хмилецька Віра Яківна

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
128 126,00
23 584,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
128 040,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
86,00
23 584,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
1000 (м²)
23. Земельні ділянки
1000 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
66.8 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
23.7 (м²)
28. Інше нерухоме майно
23.7 (м²)
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
1337 (м²)
29. Земельні ділянки
2117 (м²)
30. Житлові будинки
303.7 (м²)
31. Квартири
66.8 (м²)
31. Квартири
66.4 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно
64.39 (м²)
34. Інше нерухоме майно
119.1 (м²)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-31 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Hmilec'kii Aleksei Vital'yevich, Khmiletckii Aleksei Vitalievich, Khmilec'kij Oleksij Vitalijovich, Хмилецький Олексій Віталійович, Hmilec'kii Aleksei Vitalievich, Hmileckii Aleksei Vitalievich, Hmilec'kii Alexei Vital'yevich, Khmyletsky Oleksii Vitaliiovych, Khmilets'kiy Aleksey Vitalievich, Khmylets'kyi Oleksii Vitaliiovych, Hmilec'kij Oleksij Vitalijovič, Khmyletskyi Olexii Vitaliiovych, Hmilec'ky Aleksei Vitalievich, Khmylets'kyj Oleksij Vitalijovych, Xmylecʹkyj Oleksij Vitalijovyč, Khmyletskyi Oleksii Vitaliiovych, Hmilets'kij Aleksej Vitalievich, Khmyletski Oleksii Vitaliiovych, Hmileckii Aleksei Vitalevich, Хмилецький Алексей Витальевич, Khmyletskyy Oleksiy Vitaliyovytch, Khmiletskii Aleksei Vitalievich, Hmilec′kij Oleksìj Vìtalìjovič, Hmilec'ki Aleksei Vitalievich, Хмилецький Алексей Виталиевич, Khmiletckii Aleksei Vitalevich, Hmilec'kii Alexei Vitalievich, Khmilets'kiy Aleksey Vital'yevich, Chmylezkyj Oleksij Witalijowytsch, Hmilec'ky Aleksei Vital'yevich, Hmilec'ki Aleksei Vital'yevich, Khmiletskii Aleksei Vitalevich, Khmȳletskȳĭ Oleksiĭ Vitaliĭovȳch, Hmilets'kij Aleksej Vital'evich, Khmylets'cyi Olecsii Vitaliiovych, Khmylets'kyy Oleksiy Vitaliyovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Хмилецький Олексій Віталійович»

Хмилецький Олексій Віталійович

Also available in English

Хмилецький Олексій Віталійович

Also available in English

Хмилецький Олексій Віталійович

Also available in English

Хмилецький Олексій Віталійович

Also available in English
Чат боти декларацій