Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Кернес Геннадій Адольфович
2014, Щорічна
Посада
харківський міський голова
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
харківський міський голова
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Кернес Геннадій Адольфович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Харківська область Відомство Харківська міська рада Посада харківський міський голова

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
12 996 161,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
106 501,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
12 487 742,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
401 918,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
7 (м²)
25. Квартири
154 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Porshe 911 Correra
3596 куб. см., 390 кВт
2003
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 8 297,00
UAH
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
UAH 8 355 735,00
UAH
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
UAH 1 215 114,00
UAH
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
1 071,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-31 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Cernes Gennadii Adol'fovych, Kernes Hennadij Adolfowytsch, Kernes Gennadii Adolfovich, Kernes Hennadii Adol'fovych, Kernes Gennadij Adol'fovič, Kernes Hennadij Adol'fovych, Kernes Hennadiy Adolfovytch, Kernes Gennadiy Adol'fovich, Kernes Gennadii Adolfovych, Кернес Геннадий Адольфович, Kernes Gennadìj Adol′fovič, Kernes Hennadij Adolʹfovyč, Kernes Hennadiĭ Adolfovȳch, Kernes Gennady Adol'fovich, Kernes Hennadii Adolfovych, Kernes Gennadij Adol'fovich, Kernes Hennadiy Adol'fovych, Кернес Геннадій Адольфович, Kernes Gennadi Adol'fovich, Kernes Gennadii Adol'fovich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Кернес Геннадій Адольфович»

2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Міський голова
Подана
17 вересня 2020 р. 15:47
2016, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2016
Подана
30 грудня 2016 р. 15:55
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Харківський міський голова
Подана
23 березня 2020 р. 15:30
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Міський голова
Подана
21 вересня 2017 р. 15:11
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Харківський міський голова
Подана
18 березня 2019 р. 17:34
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Міський голова
Подана
29 грудня 2017 р. 13:31
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Міський голова
Подана
03 січня 2020 р. 13:29
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Міський голова
Подана
17 вересня 2020 р. 15:44
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Міський голова
Подана
09 жовтня 2017 р. 12:32
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
Харківський міський голова
Подана
28 жовтня 2016 р. 15:49
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Міський голова
Подана
29 грудня 2018 р. 14:46
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
Харківський міський голова
Подана
04 жовтня 2019 р. 12:21