Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Живоглядова Ірина Карлівна
2013, Щорічна
Посада
суддя-секретар апеляційного суду дніпропетровскої області
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
суддя-секретар апеляційного суду дніпропетровскої області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Живоглядова Ірина Карлівна

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Дніпропетровська область Відомство Загальний апеляційний суд Посада суддя-секретар апеляційного суду дніпропетровскої області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Живоглядов М. І

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
375 390,00
23 148,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
296 008,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
918,00
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
12 617,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
65 847,00
пенсія
23 148,00
пенсія
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
1500 (м²)
24. Житлові будинки
87.3 (м²)
1/3 частина від 87.3
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
22.6 (м²)
1/3 від 22,6
28. Інше нерухоме майно
26 (м²)
1/3 від 26
28. Інше нерухоме майно
5.9 (м²)
1/3 від 5,9
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
3500 (м²)
30. Житлові будинки
87.3 (м²)
1/3 від 87,3
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
55.6 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
21.8 (м²)
літня кухня
33. Гаражі
22.6 (м²)
1/3 від 22,6
34. Інше нерухоме майно
26 (м²)
1/3 від 26
34. Інше нерухоме майно
5.9 (м²)
1/3 від 5,9

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Mazda 6
1999 куб. см.
2006
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Hyundai Tucson
1999 куб. см.
2008
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
30 510,00
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
34 877,00
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2014-03-25 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Zhyvohliadova Iryna Karlivna, Žyvohljadova Iryna Karlivna, Живоглядова Ірина Карлівна, Jyvohliadova Iryna Karlivna, Zhivogliadova Irina Karlovna, Zhyvohliadova Irene Karlivna, Shywohljadowa Iryna Karliwna, Zhȳvohlyadova Irȳna Karlivna, Zhivogljadova Irina Karlivna, Zhyvohlyadova Iryna Karlivna, Zhivoglyadova Irina Karlovna, Živogljadova Irina Karlivna, Živoglâdova Ìrina Karlìvna, Zhivogljadova Irina Karlovna, Zhyvohljadova Iryna Karlivna, Jivogliadova Irina Karlovna, Jyvogliadova Iryna Carlivna, Zhyvogliadova Iryna Karlivna, Живоглядова Ирина Карловна

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Живоглядова Ірина Карлівна»

2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Заступник голови суду
Подана
21 червня 2019 р. 13:35
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Суддя, заступник голови суду
Подана
05 жовтня 2020 р. 09:29
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Суддя, заступник голови суду
Подана
09 квітня 2020 р. 09:46
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Заступник голови суду
Подана
03 липня 2018 р. 11:21
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Заступник голови суду
Подана
19 березня 2018 р. 17:02
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
суддя
Подана
18 лютого 2020 р. 09:25
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Суддя, заступник голови суду
Подана
11 серпня 2020 р. 18:29
2018, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2018, Уточнена
Посада
Заступник голови суду
Подана
19 березня 2019 р. 09:19
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Заступник голови суду
Подана
20 березня 2017 р. 15:33
2020, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2020
Посада
Заступник голови суду, суддя
Подана
13 квітня 2020 р. 12:45
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Суддя-Заступник голови суду
Подана
07 лютого 2019 р. 11:39
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Заступник голови суду
Подана
24 жовтня 2016 р. 11:44