Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Петрик Ігор Йосипович
2013, Щорічна
Посада
суддя київського апеляційного адміністративного суду
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
суддя київського апеляційного адміністративного суду
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Петрик Ігор Йосипович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область м. Київ Відомство Апеляційний адміністративний суд Посада суддя київського апеляційного адміністративного суду

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Клим
Дитина
Петрик
Дитина
Петрик

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
614 859,43
186 610,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
252 215,00
186 610,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
5 618,00
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
79 328,43
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
6 698,52
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
271 000,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
2 100 000,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Ford Galaxy
2.0 л
2013
324 416,00
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 3 031 168,26
UAH
46. вкладених у звітному році
UAH 2 281 178,21
UAH
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
6 400,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
59 627,00
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2014-03-19 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Petryc Igor Yosypovych, Petrik Igor Josipovich, Petryk Igor Iosypovych, Petrik Igor Josipovič, Petryk Ihor Josypovyč, Petrȳk Ihor Ĭosȳpovȳch, Petrik Ìgor Josipovič, Петрик Ігор Йосипович, Petryk Ihor Yosypovych, Petrik Igor' Iosifovich, Petrik Igor Iosifovich, Petryk Ihor Yosypovytch, Petryk Ihor Josypowytsch, Петрик Игорь Иосифович, Petryk Ihor Josypovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Петрик Ігор Йосипович»

2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
суддя
Подана
25 квітня 2019 р. 16:43
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Суддя
Подана
03 липня 2017 р. 10:06
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України
Подана
29 березня 2017 р. 19:14
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Суддя
Подана
05 березня 2019 р. 13:25
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
суддя
Подана
07 лютого 2018 р. 10:17
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
суддя
Подана
16 липня 2020 р. 00:09
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Суддя
Подана
02 квітня 2018 р. 17:25
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Суддя
Подана
28 серпня 2018 р. 15:59
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Суддя
Подана
12 липня 2018 р. 16:37
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
суддя
Подана
26 лютого 2020 р. 15:54
2020, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2020
Посада
Суддя
Подана
18 серпня 2020 р. 23:43
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
суддя
Подана
29 травня 2018 р. 15:28

Декларації осіб, що можуть бути родичами декларанта

2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
електрослюсар
Подана
09 квітня 2017 р. 20:19
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Соціальний робітник
Подана
26 квітня 2017 р. 17:17
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Начальник установи
Подана
13 березня 2019 р. 11:42
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Заступник начальника відділу
Подана
27 березня 2019 р. 15:48
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
прокурор
Подана
05 жовтня 2019 р. 00:41
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Пожежний
Подана
05 березня 2018 р. 09:43
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
головний спеціаліст Відділу зовнішніх комунікацій Управління зв'язків з громадскістю Департаменту комунікації НСЗУ
Подана
20 березня 2020 р. 15:18
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
заступник начальника відділу
Подана
06 березня 2019 р. 20:49
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
рядовий податкової міліції
Подана
17 березня 2017 р. 08:44
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
інспектор сектору озброєння
Подана
24 лютого 2020 р. 09:58
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
начальник управління
Подана
30 жовтня 2016 р. 01:23
2016, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2016
Посада
головний державний інспектор відділу супроводження судових спорів за результатами перевірок ризикових платників юридичного управління
Подана
16 вересня 2017 р. 22:55