Підтримай команду журналістів та юристів Bihus.info

Я з вами

Хорошевський Олександр Миколайович

Моніторити декларанта по:

RSS e-mail
Додати декларацію у список порівнянь

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Хорошевський Олександр Миколайович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Харківська область Відомство Загальний апеляційний суд Посада суддя апеляційного суду харківської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
211 929,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
209 728,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
2 201,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
1166 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
46 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Toyota Land Cruiser Prado
2694 куб. см., 4715 см
2006
180 000,00
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 12 000,00
UAH
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
13 980,00
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2014-03-19 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Horoshevs'kii Aleksandr Nikolaevich, Khoroshevs'cyi Olecsandr Mycolaiovych, Khoroshevsky Oleksandr Mykolaiovych, Horoševs′kij Oleksandr Mikolajovič, Khoroshevs'kyj Oleksandr Mykolajovych, Xoroševsʹkyj Oleksandr Mykolajovyč, Horoshevs'kij Aleksandr Nikolaevich, Khoroshevskȳĭ Oleksandr Mȳkolaĭovȳch, Khoroshevs'kyy Oleksandr Mykolayovych, Хорошевський Александр Николаевич, Khoroshevski Oleksandr Mykolaiovych, Horoshevs'ki Aleksandr Nikolaevich, Horoshevskii Aleksandr Nikolaevich, Khoroshevs'kij Oleksandr Mikolajovich, Khorochevskyy Oleksandr Mykolayovytch, Horoševs'kij Oleksandr Mikolajovič, Choroschewskyj Oleksandr Mykolajowytsch, Хорошевський Олександр Миколайович, Horoshevs'kii Alexandr Nikolaevich, Khoroshevskii Aleksandr Nikolaevich, Khoroshevs'kyi Oleksandr Mykolaiovych, Horoshevs'ky Aleksandr Nikolaevich, Khoroshevskyi Olexandr Mykolaiovych, Khoroshevskyi Oleksandr Mykolaiovych, Khoroshevs'kiy Aleksandr Nikolaevich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Хорошевський Олександр Миколайович»

Хорошевський Олександр Миколайович

Хорошевський Олександр Миколайович

Хорошевський Олександр Миколайович

 • 2017, Перед звільненням, Уточнена ,
 • Львівська область,
 • Львівська міська рада,
 • начальник відділу мобілізаційної та оборонної роботи апарату виконавчого комітету Львівської міської ради
 • подана 27 квітня 2017 р. 22:15

Хорошевський Олександр Миколайович

Хорошевський Олександр Миколайович

Хорошевський Олександр Миколайович

Хорошевський Олександр Миколайович

 • 2019, Форма змін,
 • Львівська міська рада,
 • Начальник відділу мобілізаційної та оборонної роботи апарату виконавчого комітету Львівської міської ради
 • подана 03 червня 2019 р. 11:31

Хорошевський Олександр Миколайович

 • 2016, Кандидата на посаду,
 • Львівська область,
 • Львівська міська рада,
 • начальник відділу мобілізаційної та оборонної роботи апарату виконавчого комітету Львівської міської ради
 • подана 27 квітня 2017 р. 21:58
Чат боти декларацій