Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Василенко Ярослав Миколайович
2013, Щорічна
Посада
суддя київського апеляційного адміністративного суду
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
суддя київського апеляційного адміністративного суду
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Василенко Ярослав Миколайович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область м. Київ Відомство Апеляційний адміністративний суд Посада суддя київського апеляційного адміністративного суду

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Василенко
Дитина
Василенко

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
512 239,00
не надано згоди
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
242 775,00
ненаданозгоди
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
12 617,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
256 847,00
пенсія
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.
не надано згоди
USD

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
.183 (га)
24. Житлові будинки
25. Квартири
79.89 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Hyundai Santa FE
2007
35. Автомобілі легкові
УАЗ 469
1980
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
не надано згоди
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
11 800,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2014-03-12 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Vasylenko Jaroslav Mykolajovych, Vasylenko Yaroslav Mykolaiovych, Vasilenko Jaroslav Mikolajovich, Vasȳlenko Yaroslav Mȳkolaĭovȳch, Vasylenko Jaroslav Mykolajovyč, Vasylenco Yaroslav Mycolaiovych, Vasilenko Iaroslav Nikolaevich, Vasilenko Âroslav Mikolajovič, Vasylenko Yaroslav Mykolayovych, Wasylenko Jaroslaw Mykolajowytsch, Василенко Ярослав Миколайович, Vasilenko Jaroslav Nikolaevich, Василенко Ярослав Николаевич, Vasilenko Jaroslav Mikolajovič, Vasylenko Iaroslav Mykolaiovych, Vasilenko Yaroslav Nikolaevich, Vasylenko Iaroslav Mykolayovytch

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Василенко Ярослав Миколайович»

2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
суддя
Подана
29 листопада 2019 р. 09:57
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
суддя
Подана
27 березня 2020 р. 13:04
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
суддя
Подана
30 січня 2018 р. 18:22
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
суддя
Подана
01 липня 2019 р. 16:20
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
суддя
Подана
02 травня 2018 р. 09:17
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Подана
09 лютого 2017 р. 13:36
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
суддя
Подана
31 жовтня 2018 р. 15:42
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
суддя
Подана
29 травня 2019 р. 16:21
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
суддя
Подана
26 квітня 2019 р. 12:54
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
суддя
Подана
29 квітня 2020 р. 17:20
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
суддя
Подана
30 вересня 2020 р. 22:51
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
суддя
Подана
28 серпня 2018 р. 17:50

Декларації осіб, що можуть бути родичами декларанта

2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Двірник
Подана
29 січня 2019 р. 17:02
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
суддя черкаського районного суду черкаської області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
начальник відділу нагляду за додержанням законів органами сбу, державної митної служби та державної прикордонної служби прокуратури закарпатської області
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
Помічник оперуповноваженого відділу швидкого реагування управління швидкого реагування ’Сокіл’ Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
державний реєстратор речових прав на нерухоме майно
Подана
12 січня 2019 р. 21:19
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
іінженер-гідротехнік
Подана
19 березня 2019 р. 19:17
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Дільничний офіцер поліції
Подана
06 березня 2019 р. 15:14
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Начальник відділу
Подана
27 листопада 2019 р. 13:35
2016, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2016
Посада
не працюю
Подана
05 квітня 2017 р. 18:18
2017, Кандидата на посаду, Уточнена
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017, Уточнена
Посада
Головний спеціаліст відділу представництва в судах та інших органах Юридичного управління Головного управління Держгеокадастру у Київській області (за строковим договором)
Подана
03 жовтня 2018 р. 12:36
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
старший водій автомобільного відділення
Подана
07 березня 2017 р. 14:27
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
пенсіонер ДСНС України
Подана
08 грудня 2017 р. 16:57