Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Іващенко Олександр Юрійович
2013, Щорічна
Посада
суддя апеляційного суду тернопільської області
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
суддя апеляційного суду тернопільської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Іващенко Олександр Юрійович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Тернопільська область Відомство Загальний апеляційний суд Посада суддя апеляційного суду тернопільської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Іващенко Л. М
Дитина
Іващенко О. О

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
356 151,16
50 367,13
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
243 597,64
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
4 083,16
10. матеріальна допомога
12 617,00
11. дарунки, призи, виграші
24,00
23,97
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
600,00
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
80 300,00
44 700,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
19 012,52
1 560,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
1100 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
37.3 (м²)
25. Квартири
96 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
24 (м²)
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
600 (м²)
29. Земельні ділянки
600 (м²)
29. Земельні ділянки
2011 (м²)
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
120.2 (м²)
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Subaru Outback
2500 куб. см.
2006
96 000,00
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Toyota Avensis
2000 куб. см.
1999
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
UAH 41,75
UAH
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 133 850,00
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
191,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
8 047,17
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
4 825,73
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2014-03-24 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Ivashchenko Aleksandr Iurevich, Ivascenko Alexandr Iur'yevich, Ivaščenko Oleksandr Jurijovyč, Ivashchenko Aleksandr Yurievich, Ivaščenko Oleksandr Jurijovič, Ivaschenko Aleksandr Jur'evich, Ivashchenko Aleksandr Iurievich, Іващенко Олександр Юрійович, Ivachtchenko Oleksandr Iouriyovytch, Iwaschtschenko Oleksandr Jurijowytsch, Ivascenko Aleksandr Iurievich, Иващенко Александр Юрьевич, Ivashchenko Oleksandr Yuriĭovȳch, Ivashchenko Oleksandr Yuriyovych, Ivascenko Alexandr Iurievich, Ivashchenco Olecsandr Yuriiovych, Ivascenko Aleksandr Iur'yevich, Ivaschenko Oleksandr Yuriiovych, Ivashchenko Olexandr Yuriiovych, Ivashchenko Aleksandr Yur'yevich, Ivashchenko Oleksandr Jurijovych, Ivashchenko Oleksandr Yuriiovych, Ìvaŝenko Oleksandr Ûrìjovič, Ivashchenko Oleksandr Iuriiovych, Иващенко Александр Юриевич, Ivascenko Aleksandr Iurevich, Ivaschenko Aleksandr Jurievich, Ivashhenko Oleksandr Jurijovich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Іващенко Олександр Юрійович»

2016, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2016
Посада
суддя
Подана
14 грудня 2016 р. 15:26
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
суддя
Подана
21 жовтня 2016 р. 16:44
2016, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2016
Подана
26 грудня 2016 р. 11:52
2016, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2016
Подана
21 грудня 2016 р. 11:37
2016, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2016
Посада
суддя у відставці
Подана
29 березня 2017 р. 13:57
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
суддя апеляційного суду тернопільської області
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
суддя апеляційного суду тернопільської області