Підтримай команду журналістів та юристів Bihus.info

Я з вами

Подковський Олег Анатолійович

Моніторити декларанта по:

RSS e-mail
Додати декларацію у список порівнянь

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Подковський Олег Анатолійович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Тернопільська область Відомство Загальний апеляційний суд Посада суддя апеляційного суду тернопільської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Подковська Г. В

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
370 268,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
243 830,36
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
153,34
10. матеріальна допомога
12 617,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
7 865,63
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
105 800,00
продаж авто Toyota Avensis
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
38.45 (соток)
24. Житлові будинки
110 (м²)
24. Житлові будинки
28 (м²)
25. Квартири
64 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
11.12 (соток)
30. Житлові будинки
31. Квартири
64 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Toyota Avensis
1.8 л., 465 см., 129 к.с.
2007
продана у 2013
35. Автомобілі легкові
Hyundai Sonata
2 л., 165 к.с., 482 см
2012
203 600,00
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 9 124,00
UAH
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 6 961,00
UAH
46. вкладених у звітному році
UAH 6 961,00
UAH
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
975,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
36 000,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
44 304,00
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
627,00
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2014-03-27 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Podkovskij Oleg Anatol'evich, Podkovskii Oleg Anatolievich, Podcovs'cyi Oleg Anatoliiovych, Podkovs'kyj Oleh Anatolijovych, Подковский Олег Анатолиевич, Podkovskii Oleg Anatol'yevich, Podkovskij Oleg Anatolievich, Podkovski Oleg Anatol'yevich, Podkovsky Oleh Anatoliiovych, Podkovs'kyy Oleh Anatoliyovych, Подковский Олег Анатольевич, Podkovski Oleh Anatoliiovych, Podkovsʹkyj Oleh Anatolijovyč, Podkovskiy Oleg Anatol'yevich, Podkovs′kij Oleg Anatolìjovič, Podkowskyj Oleh Anatolijowytsch, Podkovskiy Oleg Anatolievich, Podkovskyi Oleh Anatoliiovych, Podkovskȳĭ Oleh Anatoliĭovȳch, Podkovs'kij Oleg Anatolijovič, Podkovskyi Oleg Anatoliiovych, Podkovsky Oleg Anatol'yevich, Podkovski Oleg Anatolievich, Podkovs'kyi Oleh Anatoliiovych, Podkovsky Oleg Anatolievich, Podkovskii Oleg Anatolevich, Podkovskyy Oleh Anatoliyovytch, Podkovs'kij Oleg Anatolijovich, Подковський Олег Анатолійович

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Подковський Олег Анатолійович»

Подковський Олег Анатолійович

Подковський Олег Анатолійович

  • 2017, Форма змін,
  • подана 05 січня 2017 р.

Подковський Олег Анатолійович

Подковський Олег Анатолійович

Чат боти декларацій