Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Саакашвілі Міхеіл Ніколозович
2014, Щорічна
Посада
голова одеської обласної державної адмінстрації (претендую)
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
голова одеської обласної державної адмінстрації (претендую)
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Саакашвілі Міхеіл Ніколозович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Одеська область Відомство Обласна державна адміністрація Посада голова одеської обласної державної адмінстрації (претендую)

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Сандра Рулофс
Дитина
Едуард Саакашвілі
Дитина
Ніколоз Саакашвілі

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
9 000,00 USD
180 000,00
21.
35 000,00 USD
700 000,00
21.
25 000,00 USD
500 000,00
21.
18 000,00 USD
360 000,00
21.
10 000,00 USD
200 000,00
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
6820 (м²)
23. Земельні ділянки
500 (м²)
24. Житлові будинки
97 (м²)
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
154 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
USD 95 000,00
USD 95 000,00
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
EUR 61 000,00
EUR 61 000,00
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-05-29 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Saakašvili Mixeil Nikolozovyč, Saakašvili Miheil Nikolozovič, Saakashvili Mikheil Nikolozovȳch, Saakaschwili Micheil Nikolosowytsch, Saacashvili Mikheil Nicolozovych, Саакашвілі Міхеіл Ніколозович, Saakashvili Miheil Nikolozovich, Saakašvìlì Mìheìl Nìkolozovič, Saakashvili Mikheil Nikolozovych, Саакашвили Михеил Николозович, Saakachvili Mikheil Nikolozovytch, Saakashvili Mikheil Nikolozovich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Саакашвілі Міхеіл Ніколозович»

2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
кандидат у народні депутати України
Подана
18 червня 2019 р. 18:08
2016, Після звільнення, Уточнена
Тип/Рік
Після звільнення, 2016, Уточнена
Посада
Голова Одеської обласної державної адміністрації
Подана
07 квітня 2017 р. 23:13
2016, Перед звільненням, Уточнена
Тип/Рік
Перед звільненням, 2016, Уточнена
Посада
Голова Одеської обласної державної адміністрації
Подана
17 листопада 2016 р. 23:07
2016, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2016
Посада
Голова Одеської обласної державної адміністрації
Подана
31 березня 2017 р. 23:29
2016, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2016
Посада
Голова Одеської обласної державної адміністрації
Подана
10 листопада 2016 р. 23:58
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Голова Одеської обласної державної адміністрації
Подана
30 жовтня 2016 р. 18:44
2015
Тип/Рік
2015
Посада
голова одеськоі обласної державної адмінстрації
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
голова одеської обласної державної адмінстрації