Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Швецова Лариса Анатоліївна
2014, Щорічна
Посада
суддя апеляційного суду харківської області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
суддя апеляційного суду харківської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Швецова Лариса Анатоліївна

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Харківська область Відомство Загальний апеляційний суд Посада суддя апеляційного суду харківської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Швецов І. А., 06. 08. 1968
Дитина
Швецов М. І., 28. 09. 1999

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
312 223,00
94 963,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
226 936,00
70 563,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
10 287,00
  Національна школа суддів України
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
75 000,00
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
24 400,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
806 (м²)
23. Земельні ділянки
1200 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
65 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
90 (м²)
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
16.3 (м²)
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Smart
0.7 куб. дм. 60 к. с
2006
35. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz
2.0 куб. дм. 170 к. с
1997
35. Автомобілі легкові
Pontiac
1.8 куб. дм. 170 к. с
2003
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Dacia Solenza
1.6 куб. дм. 80 к. с
2003
40. Автомобілі легкові
Ford Fusion
1.4 куб. дм. 86 к. с
2010
40. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz
2.0 куб. дм. 170 к. с
1997
40. Автомобілі легкові
Smart
0.7 куб. дм. 60 к. с
2006
40. Автомобілі легкові
Pontiac
1.8 куб. дм. 170 к. с
2003
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби
ПВН-1
причіп
2009

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 300,00
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
10 048,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
121 800,00
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
1 574,00
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
10 742,00
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-25 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Shvetsova Larysa Anatoliivna, Shvetsova Larisa Anatol'evna, Schwezowa Larysa Anatolijiwna, Shvetsova Larysa Anatoliyivna, Švecova Larysa Anatolijivna, Швецова Лариса Анатоліївна, Shvetsova Larisa Anatolevna, Shvecova Larisa Anatolevna, Švecova Larisa Anatolìïvna, Швецова Лариса Анатолиевна, Shvecova Larisa Anatolievna, Швецова Лариса Анатольевна, Shvecova Larisa Anatolijivna, Shvetcova Larisa Anatolevna, Shvetsova Larisa Anatolievna, Shvetcova Larisa Anatolievna, Švecova Larisa Anatoliivna, Shvecova Larisa Anatol'yevna, Chvetsova Larysa Anatoliïvna, Shvetsova Larȳsa Anatoliyivna, Shvetsova Larisa Anatol'yevna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Швецова Лариса Анатоліївна»

2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
член Вищої ради правосуддя
Подана
02 грудня 2019 р. 11:04
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
член Вищої ради правосуддя
Подана
27 грудня 2018 р. 13:38
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
член Вищої ради правосуддя
Подана
29 березня 2020 р. 17:14
2018, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2018, Уточнена
Посада
член Вищої ради правосуддя
Подана
19 березня 2019 р. 18:59
2016, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2016
Посада
член Вищої ради правосуддя
Подана
09 березня 2017 р. 19:00
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
суддя
Подана
14 лютого 2017 р. 23:09
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
член Вищої ради правосуддя
Подана
27 квітня 2018 р. 10:14
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
член Вищої ради правосуддя
Подана
26 червня 2019 р. 17:42
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
суддя
Подана
27 жовтня 2016 р. 08:44
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
член Вищої ради правосуддя
Подана
28 березня 2019 р. 16:24
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
член Вищої ради правосуддя
Подана
01 лютого 2019 р. 11:43
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
член Вищої ради правосуддя
Подана
29 листопада 2018 р. 13:37