Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Ткаченко Юрій Олегович
2014, Щорічна
Посада
голова черкаської обласної державної адмінстрації
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
голова черкаської обласної державної адмінстрації
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Ткаченко Юрій Олегович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Черкаська область Відомство Обласна державна адміністрація Посада голова черкаської обласної державної адмінстрації

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Ткаченко М. П
Дитина
Ткаченко Михайло
Дитина
Ткаченко Микита

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
73 099,00
994 407,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
73 099,00
44 412,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
21 375,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
928 620,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
6000 (м²)
24. Житлові будинки
231.45 (м²)
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
6000 (м²)
29. Земельні ділянки
1706 (м²)
30. Житлові будинки
231.45 (м²)
31. Квартири
76.7 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
406.4 (м²)
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно
252.8 (м²)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Land Rover Range Rover Evoque
2179 куб. см.
2012
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 536 312,00
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-25 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Tkatschenko Jurij Olehowytsch, Tkatchenko Iouriy Olehovytch, Tkachenko Yuriy Olehovych, Tkachenko Yurii Olehovych, Tkačenko Jurij Olegovič, Tkachenko Iuri Olegovich, Tkačenko Ûrìj Olegovič, Tcachenco Yurii Olegovych, Tkachenko Yuriĭ Olehovȳch, Ткаченко Юрій Олегович, Tkachenko Iurii Olegovych, Tkachenko Iurii Olegovich, Tkachenko Jurij Olegovich, Tkachenko Iury Olegovich, Tkachenko Jurij Olehovych, Tkachenko Yuriy Olegovich, Tkačenko Jurij Olehovyč, Ткаченко Юрий Олегович

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Ткаченко Юрій Олегович»

2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Голова Черкаської обласної державної адміністрації
Подана
23 березня 2018 р. 15:28
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Голова Черкаської обласної державної адміністрації
Подана
30 березня 2017 р. 18:55
2018, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2018
Посада
Голова Черкаської обласної державної адміністрації
Подана
21 листопада 2018 р. 19:01
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Голова Черкаської обласної державної адміністрації
Подана
26 жовтня 2016 р. 21:30
2018, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2018
Посада
Голова Черкаської обласної державної адміністрації
Подана
06 березня 2019 р. 20:07
2015
Тип/Рік
2015
Посада
голова черкаської обласної державної адмінстрації

Декларації осіб, що можуть бути родичами декларанта

2019, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2019
Посада
поліцейський
Подана
10 липня 2020 р. 20:08
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
МАЙСТЕР СВС
Подана
23 січня 2019 р. 09:49
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
слідчий
Подана
27 березня 2017 р. 18:50
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
начальник караулу
Подана
27 березня 2019 р. 20:53
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
старший державний інспектор
Подана
03 січня 2020 р. 00:53
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
дільничний офіцер поліції Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі
Подана
24 березня 2017 р. 15:00
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
старший державний інспектор
Подана
25 березня 2018 р. 21:50
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Агроном
Подана
09 грудня 2020 р. 16:05
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
начальник караулу
Подана
26 березня 2018 р. 13:37
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
начальник відділу культури, туризму, сім'ї, молоді, спорту та соціального захисту населення
Подана
27 березня 2018 р. 23:40
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
слідчий
Подана
26 лютого 2018 р. 17:15
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Курсант
Подана
04 березня 2020 р. 17:53