Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Матусяк Сергій Володимирович
2014, Щорічна
Посада
заступник міського голови м. вінниці, службовець місцевого самоврядуванння ііі категорія
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
заступник міського голови м. вінниці, службовець місцевого самоврядуванння ііі категорія
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Матусяк Сергій Володимирович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Вінницька область Відомство Районна, міська, селищна рада Посада заступник міського голови м. вінниці, службовець місцевого самоврядуванння ііі категорія

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Матусяк О. В
Дитина
Матусяк О. С

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
252 619,00
75 200,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
144 482,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
9 623,00
  Вінницький торгово-економічний інститут
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11 915,00
11. дарунки, призи, виграші
389,00
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
60 000,00
50 000,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
26 210,00
25 200,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
21406 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
128.6 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
3 (м²)
28. Інше нерухоме майно
589,9 (м²)
1/2
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
400 (м²)
29. Земельні ділянки
1420 (м²)
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
83.5 (м²)
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно
89.4 (м²)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Volkswagen Tiguan
2.0 TDI
2011
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
човен надувний
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
велосипед
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz C 180
1799 куб. см. + соцзахист
1997
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби
велосипед

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
UAH 40 000,00
UAH

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
11 929,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
11 929,00
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-30 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Матусяк Сергій Володимирович, Matusjak Serhij Volodymyrovyč, Matusjak Serhij Wolodymyrowytsch, Matusiac Sergii Volodymyrovych, Matusjak Sergij Volodimirovič, Matusjak Sergij Volodimirovich, Matusiak Sergei Vladimirovich, Matusjak Serhij Volodymyrovych, Matusâk Sergìj Volodimirovič, Matusiak Serhii Volodymyrovych, Матусяк Сергей Владимирович, Matusyak Serhiĭ Volodȳmȳrovȳch, Matousiak Serhiy Volodymyrovytch, Matusiak Sergii Volodymyrovych, Matusjak Sergej Vladimirovich, Matusyak Serhiy Volodymyrovych, Matusyak Sergey Vladimirovich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Матусяк Сергій Володимирович»

2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
Заступник міського голови
Подана
24 липня 2018 р. 12:15
2017, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2017, Уточнена
Посада
Заступник міського голови
Подана
19 березня 2018 р. 14:35
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Заступник міського голови
Подана
07 серпня 2020 р. 11:21
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Заступник міського голови
Подана
26 березня 2019 р. 15:13
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Заступник міського голови
Подана
19 березня 2019 р. 18:50
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Заступник міського голови
Подана
28 грудня 2018 р. 17:18
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Заступник міського голови
Подана
15 травня 2020 р. 11:33
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Заступник міського голови
Подана
23 березня 2017 р. 18:23
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Заступник міського голови
Подана
02 серпня 2018 р. 14:35
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Заступник міського голови
Подана
10 березня 2020 р. 17:47
2019, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2019, Уточнена
Посада
Заступник міського голови
Подана
24 березня 2020 р. 17:08
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Заступник міського голови
Подана
27 жовтня 2016 р. 09:18