Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Ільяшенко Микола Вікторович
2014, Щорічна
Посада
начальник дпі у києво-святошинському районі гу міндоходів у київської області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
начальник дпі у києво-святошинському районі гу міндоходів у київської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Ільяшенко Микола Вікторович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Київська область Відомство Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/ Посада начальник дпі у києво-святошинському районі гу міндоходів у київської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Ільяшенко Т. М

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
64 002,00
2 398 046,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
19 962,00
989 509,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
9 616,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
44 040,00
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
1 386 000,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
.25 (га)
24. Житлові будинки
25. Квартири
109.8 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
37.9 (м²)
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
.0991 (га)
29. Земельні ділянки
.12 (га)
30. Житлові будинки
330 (м²)
31. Квартири
276.4 (м²)
31. Квартири
42 (м²)
31. Квартири
72.1 (м²)
31. Квартири
60.7 (м²)
31. Квартири
65.5 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно
589.8 (м²)
34. Інше нерухоме майно
72.3 (м²)
34. Інше нерухоме майно
503 (м²)
34. Інше нерухоме майно
33.5 (м²)
34. Інше нерухоме майно
56.7 (м²)
34. Інше нерухоме майно
99.9 (м²)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Mazda 3
1.4 л
2014
358,00
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Volkswagen
4.2
2008
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 28 159,00
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
9 000,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
35 500,00
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-05-13 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Iljaschenko Mykola Wiktorowytsch, Il'jašenko Mikola Viktorovič, Il'jashenko Mykola Viktorovych, Il'yashenko Mykola Viktorovych, Iliachenko Mykola Viktorovytch, Ilyashenko Mȳkola Viktorovȳch, Il'iashenko Nikolai Viktorovich, Il'jashenko Mikola Viktorovich, Iliashenko Mykola Viktorovych, Il'iashenko Mykola Viktorovych, Iliashenko Nikolai Viktorovich, Ìl′âšenko Mikola Vìktorovič, Ilʹjašenko Mykola Viktorovyč, Il'iashenco Mycola Victorovych, Ільяшенко Микола Вікторович, Ильяшенко Николай Викторович, Il'jashenko Nikolaj Viktorovich, Il'yashenko Nikolay Viktorovich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Ільяшенко Микола Вікторович»

2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Перший заступник начальника
Подана
15 березня 2019 р. 20:04
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Перший заступник начальника
Подана
17 березня 2020 р. 13:35
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
Перший заступник начальника
Подана
28 грудня 2017 р. 11:07
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Перший заступник начальника
Подана
20 березня 2018 р. 21:13
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
Перший заступник начальника
Подана
28 грудня 2017 р. 11:03
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Перший заступник начальника
Подана
21 березня 2017 р. 11:34
2020, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2020
Посада
Перший заступник начальника
Подана
27 серпня 2020 р. 20:21
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
перший заступник начальника
Подана
20 березня 2018 р. 21:19
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Перший заступник начальника
Подана
27 жовтня 2016 р. 14:39
2015, Щорічна