Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Дев'ятко Владислав Володимирович
2014, Щорічна
Посада
голова оболонського районного суду м. києва
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
голова оболонського районного суду м. києва
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Дев'ятко Владислав Володимирович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область м. Київ Відомство Загальний місцевий суд Посада голова оболонського районного суду м. києва

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Дев'ятко О. В
Дитина
Дев'ятко Я. В
Дитина
Дев'ятко П. В
Брат/Сестра
Дев'ятко О. В

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
249 227,00
217 183,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
245 651,00
165 136,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
59,00
121,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
3 442,00
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
75,00
51 926,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
10000 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
комун. власність
40.24 (м²)
комунальна власність
25. Квартири
службова
79.78 (м²)
службова
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
12100 (м²)
30. Житлові будинки
70.1 (м²)
31. Квартири
комун. власність
40.24 (м²)
комунальна власність
31. Квартири
службова
79.78 (м²)
службова
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Hyundai Tucson
об'єм двигуна 2658
2008
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
ЗДК 4. 105 'Сова'
мотоцикл, об'єм двигуна 175
1994
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Peugeot 407 ST 2,0 E
об'єм двигуна 1997
2007
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 2 692,00
UAH
46. вкладених у звітному році
UAH 600,00
UAH
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 3 473,00
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
11 320,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
25 554,00
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
346,00

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-30 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Deviatko Vladyslav Volodymyrovytch, Dev'yatko Vladyslav Volodymyrovych, Dev'âtko Vladislav Volodimirovič, Дев'ятко Владислав Владимирович, Dev'jatko Vladislav Volodimirovich, Devyatko Vladȳslav Volodȳmȳrovȳch, Dewjatko Wladyslaw Wolodymyrowytsch, Dev'yatco Vladyslav Volodymyrovych, Deviatko Vladyslav Volodymyrovych, Devjatko Vladyslav Volodymyrovyč, Devjatko Vladislav Volodimirovič, Dev'jatko Vladyslav Volodymyrovych, Дев'ятко Владислав Володимирович

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Дев'ятко Владислав Володимирович»

2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Суддя, голова суду
Подана
18 березня 2017 р. 15:03
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Суддя, голова суду
Подана
01 липня 2019 р. 14:00
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
Суддя, голова суду
Подана
21 березня 2017 р. 08:14
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Суддя, голова суду
Подана
22 березня 2019 р. 12:05
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Суддя, голова суду
Подана
07 квітня 2020 р. 10:44
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Суддя, голова суду
Подана
31 березня 2020 р. 10:54
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Суддя, голова суду
Подана
20 жовтня 2016 р. 14:12
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Суддя, голова суду
Подана
26 червня 2020 р. 12:59
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Суддя, голова суду
Подана
28 березня 2018 р. 10:56