Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Мельничук Олександр Володимирович
2014, Щорічна
Посада
суддя первомайського міськрайонного суду миколаївської області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
суддя первомайського міськрайонного суду миколаївської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Мельничук Олександр Володимирович

2. Місце проживання: Область Миколаївська область Район Населений пункт Первомайськ Тип населенного пункту Місто Решта адреси 55200, Проспект Праці Тип адреси None

3. Посада: Область Миколаївська область Відомство Загальний місцевий суд Посада суддя первомайського міськрайонного суду миколаївської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
29. 06. 1961

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
262 019,00
35 307,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
284 966,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
12 180,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
14 873,00
35 307,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
Черкаська область
м. Умань, вул. Артема
.1034 (га)
24. Житлові будинки
Черкаська область
м. Умань, вул. Артема
47.6 (м²)
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
Миколаївська область
м. Первомайськ, вул. М. Рибалко
.0785 (га)
30. Житлові будинки
Миколаївська область
м. Первомайськ, вул. М. Рибалко
34.2 (м²)
31. Квартири
Миколаївська область
м. Первомайськ, проспект Праці
59.9 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
3000 куб. см.
1992
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
13 644,00
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-30 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Melnychuk Olexandr Volodymyrovych, Mel'nychuc Olecsandr Volodymyrovych, Mel'nychuk Oleksandr Volodymyrovych, Мельничук Олександр Володимирович, Melnȳchuk Oleksandr Volodȳmȳrovȳch, Мельничук Александр Владимирович, Melʹnyčuk Oleksandr Volodymyrovyč, Mel′ničuk Oleksandr Volodimirovič, Melnychuk Oleksandr Volodymyrovych, Mel'nichuk Aleksandr Vladimirovich, Melnytschuk Oleksandr Wolodymyrowytsch, Mel'ničuk Oleksandr Volodimirovič, Melnytchouk Oleksandr Volodymyrovytch, Mel'nichuk Alexandr Vladimirovich, Melnichuk Aleksandr Vladimirovich, Mel'nichuk Oleksandr Volodimirovich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Мельничук Олександр Володимирович»

2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
майстер лісу
Подана
18 березня 2019 р. 13:47
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків
Подана
06 лютого 2018 р. 12:58
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
майстер лісу
Подана
26 березня 2018 р. 13:28
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
майстер лісу
Подана
12 лютого 2020 р. 15:37
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
суддя
Подана
07 лютого 2020 р. 15:47
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
суддя
Подана
23 березня 2018 р. 08:19
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
суддя
Подана
27 березня 2020 р. 16:45
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
суддя
Подана
29 березня 2017 р. 00:43
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області
Подана
20 травня 2019 р. 15:07
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків
Подана
26 квітня 2017 р. 17:58
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків
Подана
29 березня 2019 р. 18:53
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
майстер лісу
Подана
29 квітня 2017 р. 14:52