Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Князєв Всеволод Сергійович
2014, Щорічна
Посада
суддя миколаївського окружного адміністративного суду
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
суддя миколаївського окружного адміністративного суду
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Князєв Всеволод Сергійович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Миколаївська область Відомство Адміністративний місцевий суд Посада суддя миколаївського окружного адміністративного суду

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Інше
Перший
Інше
Перший
Інше
Перший
Інше
Другий

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
226 991,00
210 478,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
201 463,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
15 971,00
  Національний університет кораблебудування імені адмірала С. О. Макарова
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
23,00
7 559,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
9 534,00
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
176 113,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
26 806,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
20.2 (м²)
25. Квартири
74.1 (м²)
1/2 частка
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
42.6 (м²)
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
46.3 (м²)
триває реконструкція до 220
31. Квартири
47.4 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Skoda
1900 куб. см.
2003
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 487,48
UAH
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
UAH 420,00
UAH
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 176 817,00
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
6 272,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
11 370,00
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
17 501,00
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
123 579,00
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
650,00
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-30 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Kniaziev Vsevolod Serhiiovych, Князев Всеволод Сергеевич, Kniaziev Vsevolod Serhiyovytch, Knyazev Vsevolod Sergeevich, Knjazev Vsevolod Sergeevich, Knjazyev Vsevolod Serhijovych, Knâzêv Vsevolod Sergìjovič, Knjasjew Wsewolod Serhijowytsch, Cniaziev Vsevolod Sergiiovych, Knjazjev Vsevolod Sergijovich, Knyazyev Vsevolod Serhiĭovȳch, Knyazyev Vsevolod Serhiyovych, Knjazjev Vsevolod Serhijovyč, Kniaziev Vsevolod Sergiiovych, Князєв Всеволод Сергійович, Kniazev Vsevolod Sergeevich, Knjazjev Vsevolod Sergijovič

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Князєв Всеволод Сергійович»

2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Місце праці
Посада
Секретар Великої Палати Верховного Суду
Подана
01 лютого 2019 р. 14:49
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Місце праці
Посада
Секретар Великої Палати Верховного Суду
Подана
04 червня 2018 р. 10:01
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Місце праці
Посада
Секретар Великої Палати
Подана
14 грудня 2017 р. 17:06
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Місце праці
Посада
Секретар Великої Палати Верховного Суду
Подана
01 лютого 2018 р. 20:44
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Суддя, Секретар Великої Палати Верховного Суду
Подана
05 квітня 2020 р. 18:42
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Місце праці
Посада
Секретар Великої Палати Верховного Суду
Подана
28 лютого 2019 р. 17:35
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Місце праці
Посада
Секретар Великої Палати Верховного Суду
Подана
27 грудня 2017 р. 20:13
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Секретар Великої Палати Верховного Суду
Подана
21 березня 2019 р. 10:11
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Місце праці
Посада
Секретар Великої Палати Верховного Суду
Подана
01 березня 2018 р. 09:19
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Місце праці
Посада
Суддя, Секретар Великої Палати Верховного Суду
Подана
30 травня 2020 р. 15:33
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Місце праці
Посада
Суддя, Секретар Великої Палати Верховного Суду
Подана
29 вересня 2020 р. 19:49
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Місце праці
Посада
Секретар Великої Палати Верховного Суду
Подана
10 вересня 2018 р. 19:46