Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Колодій Світлана Борисівна
2014, Щорічна
Посада
суддя господарського суду кіровоградської області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
суддя господарського суду кіровоградської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Колодій Світлана Борисівна

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Кіровоградська область Відомство Господарський місцевий суд Посада суддя господарського суду кіровоградської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Колодій О. П
Дитина
Колодій В. О
Батьки
Чемоданова А. В

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
231 293,00
233 556,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
219 113,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
  Пенсія 33656
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
12 180,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
199 900,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
33 656,00
пенсія
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
1100 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
58 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
1942.7 (м²)
30. Житлові будинки
201.5 (м²)
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
23 (м²)
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Hyundai Santa FE
2.2
2008
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
7 656,00
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
14 907,00
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-31 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Kolodii Svitlana Borysivna, Коллодий Светлана Борисовна, Kolodiĭ Svitlana Borȳsivna, Kollodiy Svetlana Borisovna, Колодий Светлана Борисовна, Kolodij Svitlana Borisivna, Kolodij Svetlana Borisovna, Kolodij Switlana Borysiwna, Kolodii Svetlana Borisovna, Kollody Svetlana Borisovna, Kolodiy Svetlana Borisovna, Колодій Світлана Борисівна, Kollodii Svetlana Borisovna, Colodii Svitlana Borysivna, Kolodiy Svitlana Borysivna, Kolodij Svitlana Borysivna, Kollodij Svetlana Borisovna, Kolodìj Svìtlana Borisìvna, Kollodi Svetlana Borisovna, Kolody Svetlana Borisovna, Kolodi Svetlana Borisovna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Колодій Світлана Борисівна»

2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Заступник голови суду
Подана
22 березня 2017 р. 13:04
2020, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2020
Посада
суддя
Подана
02 липня 2020 р. 14:50
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Голова суду
Подана
26 травня 2020 р. 10:05
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Голова суду
Подана
21 березня 2020 р. 12:49
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Заступник голови суду
Подана
26 березня 2019 р. 14:54
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Суддя
Подана
07 листопада 2019 р. 15:45
2019, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2019, Уточнена
Посада
Голова суду
Подана
20 березня 2020 р. 13:11
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Заступник голови суду
Подана
19 березня 2020 р. 18:05
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Заступник голови суду
Подана
23 березня 2018 р. 15:27
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Суддя
Подана
25 жовтня 2016 р. 11:32
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Голова суду
Подана
04 лютого 2020 р. 12:39
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Суддя
Подана
17 червня 2020 р. 17:44