Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Войтюк Леонід Миколайович
2014, Щорічна
Посада
суддя любомильського районного суду волинської області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
суддя любомильського районного суду волинської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Войтюк Леонід Миколайович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Волинська область Відомство Загальний місцевий суд Посада суддя любомильського районного суду волинської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Войтюк М. В
Дитина
Войтюк О. Л
Дитина
Войтюк О. Л

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
241 617,00
63 654,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
241 617,00
63 654,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
120 (м²)
24. Житлові будинки
25.36 (м²)
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
5.38 (м²)
28. Інше нерухоме майно
8.42 (м²)
28. Інше нерухоме майно
6.74
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
480 (м²)
29. Земельні ділянки
1200 (м²)
29. Земельні ділянки
4522 (м²)
29. Земельні ділянки
300 (м²)
30. Житлові будинки
101.44 (м²)
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
131.2 (м²)
33. Гаражі
21.54 (м²)
34. Інше нерухоме майно
33.68 (м²)
34. Інше нерухоме майно
26.96

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Hyundai Tucson
1991 куб. см., 112 к. с. 82 кВт
2007
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Адріа
причіп
1973
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Volkswagen Caddy
1968 куб. см., 140 к. с., 103 кВт
2008
40. Автомобілі легкові
ВАЗ 21063
1300 куб. см., 64 к. с
1988
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби
Suzuki
Мотоцикл, 390 куб. см., 54 к. с
1994

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-27 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Voitiuk Leonid Mykolaiovych, Vojtjuk Leonid Mikolajovich, Voytyuk Leonid Mykolayovych, Wojtjuk Leonid Mykolajowytsch, Vojtjuk Leonid Mykolajovych, Войтюк Леонид Николаевич, Войтюк Леонід Миколайович, Vojtjuk Leonid Mykolajovyč, Voĭtyuk Leonid Mȳkolaĭovȳch, Vojtûk Leonìd Mikolajovič, Voytiouk Leonid Mykolayovytch, Voitiuc Leonid Mycolaiovych, Voytyuk Leonid Nikolaevich, Vojtjuk Leonid Mikolajovič, Vojtjuk Leonid Nikolaevich, Voitiuk Leonid Nikolaevich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Войтюк Леонід Миколайович»

2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
суддя Любомльського районного судуд Волинської області
Подана
25 листопада 2016 р. 18:47
2016, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2016
Посада
суддя у відставці Любомльського районного судуд Волинської області
Подана
07 лютого 2017 р. 16:51
2016, Після звільнення, Уточнена
Тип/Рік
Після звільнення, 2016, Уточнена
Посада
суддя у відставці Любомльського районного судуд Волинської області
Подана
09 лютого 2017 р. 15:22
2016, Перед звільненням, Уточнена
Тип/Рік
Перед звільненням, 2016, Уточнена
Посада
суддя Любомльського районного суду Волинської області
Подана
25 листопада 2016 р. 17:26
2016, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2016
Посада
суддя Любомльського районного суду Волинської області
Подана
16 вересня 2016 р. 12:51
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
суддя Любомльського районного судуд Волинської області
Подана
15 вересня 2016 р. 19:17